• Υποστήριξη άνεργων ως 29: Η ISON Psychometrica στο πρόγραμμα Erasmus+ ECVET & OER για τους NEETs

  Υποστήριξη άνεργων ως 29: Η ISON Psychometrica στο πρόγραμμα Erasmus+ ECVET & OER για τους NEETs

  Στόχος Το πρόγραμμα ECVET.OER.NEET αποσκοπεί στη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού που δραστηριοποιούνται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς που εργάζονται με Νέους. Το πρόγρα...
 • Καταπολεμούμε τη σχολική διαρροή: Η ISON στο Erasmus+ “Guiding Cities”

  Καταπολεμούμε τη σχολική διαρροή: Η ISON στο Erasmus+ “Guiding Cities”

  Το έργο Guiding Cities είναι έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Aφορά στη δημιουργία μεθοδολογίας και εργαλείων για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, που είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα π...
 • Συνεργασία με το Skywalker

  Συνεργασία με το Skywalker

  ​ H ISON Psychometrica συνεργάζεται με το Skywalker και προσφέρει στους επισκέπτες του δωρεάν ένα μικρό τεστ, ως εισαγωγή στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Το Skywalker.gr είναι το πρώτο site που δραστηριοποιήθηκε στην αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα,...
 • Νέες δυνατότητες: Η χρήση του MMPI-2 σε δικαστικά πλαίσια

  Νέες δυνατότητες: Η χρήση του MMPI-2 σε δικαστικά πλαίσια

  Η χρήση ψυχοδιαγνωστικών μεθόδων σε δικαστικά πλαίσια αποτελεί μια διεθνώς καθιερωμένη πρακτική σε περιπτώσεις όπου οι ψυχολογικοί παράγοντες είναι καθοριστικοί για την εκδίκαση μιας υπόθεσης. Η εκτίμηση μέσω ψυχομετρικών εργαλείων διενεργείται κατόπ...