Cookies, Όροι και Προϋποθέσεις, Πολιτική απορρήτου και συμμόρφωσης με GDPR

Cookies: Όταν επισκέπτεστε Ιστοσελίδες μας, ενδέχεται να στείλουμε ένα ή περισσότερα cookies -ένα μικρό αρχείο κειμένου που περιέχει μια σειρά αλφαριθμητικών χαρακτήρων- στον υπολογιστή σας, ώστε να προσδιοριστεί ο περιηγητής σας (browser). Μπορείτε να διαγράψετε οποτεδήποτε τα cookies από τον υπολογιστή σας. Οι περισσότεροι περιηγητές επιτρέπουν να έχετε των έλεγχο των cookies από τις Ρυθμίσεις τους. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα, επισκεφθείτε τον ισττότοπο www.allaboutcookies.org.

Χρησιμοποιούμε δύο μορφές cookies, τα cookies συνεδρίας και τα μόνιμα cookies. Το μόνιμο cookie παραμένει στο σκληρό σας δίσκο και αφότου κλείσετε τον περιηγητή σας. Τα μόνιμα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον περιηγητή στις επόμενες επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα, και μπορούν να αφαιρεθούν εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες των αρχείων βοήθειας του περιηγητή σας. Το cookie συνεδρίας είναι προσωρινό και εξαφανίζεται αφότου κλείσετε τον περιηγητή σας. Μπορείτε να επαναρυθμίσετε τον περιηγητή σας έτσι ώστε να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας υποδεικνύει κάθε πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, μερικά χαρακτηριστικά των Ιστοσελίδων μπορεί να μην λειτουργούν σωστά εάν η επιλογή "αποδοχή cookies" είναι απενεργοποιημένη.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αφορούν τη Χρήση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τους ιστότοπους  “ison.gr”, “isonconsultants.com”, ”isonpsy.com”, “e-mellon.gr”, “prosanatolismos.com” και το περιεχόμενό τους.

Ο ιστότοπος που επισκέπτεστε είναι μία διαδικτυακή υπηρεσία-προϊόν, που αποτελεί ιδιοκτησία και υποστηρίζεται από την ISON PSYCHOMETRICA (ISON), εταιρεία που εδρεύει στην οδό Λουίζης Ριανκούρ 64- 11523- Αθήνα-  Ελλάδα.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Η ISON ακολουθεί τις απαιτήσεις του Νόμου και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και διαμορφώνει την πολιτική απορρήτου που ακολουθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της οδηγίας  Personal Data and the General Data Protection Regulation της 25 Μαίου2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή.

Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες του. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μπορεί να τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες. Οι επισκέπτες αποδέχονται ανεπιφύλακτα την χρήση του «ως έχει», αναγνωρίζοντας ότι δεν έχουν δικαίωμα παρέμβασης στη μορφή ή το περιεχόμενό του καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και η πληροφορία που διακινείται μέσω αυτού είναι ενδεχόμενο να αλλοιωθεί ή να υποκλαπεί ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο να χρησιμοποιηθεί με τρόπο ανεπιθύμητο. Η ISON καταβάλλει κάθε προσπάθεια στα πλαίσια της υπάρχουσας τεχνολογίας και των δυνατοτήτων της να προστατεύει κάθε πληροφορία που διαχειρίζεται. Παρόλα αυτά δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιεσδήποτε τυχόν

Ο παρών δικτυακός τόπος είναι ενδεχόμενο να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη χωρίς να αναφέρεται ρητά η πηγή του και να υπάρχει σχετική παραπομπή στον ιστότοπο αυτό.

Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:

α) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

β) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

γ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.

δ) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν έναντι των χρηστών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & GDPR

Η ISON αναγνωρίζει ότι οι πελάτες, οι επισκέπτες, οι χρήστες, και όσοι άλλοι χρησιμοποιούν τον ιστότοπο ή άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν ή/και που χρησιμοποιούνται από εμάς (ISON PSYCHOMETRICA) εκτιμούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων τους. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στη χρήση και την κοινοποίηση πληροφοριών των χρηστών που συλλέχτηκαν στους Ιστοτόπους της ISON. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχεται για να σας βοηθήσει στη λήψη μιας τεκμηριωμένης απόφασης σχετικά με το εάν θα χρησιμοποιήσετε ή θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες της ISON.

Παρακαλούμε προσέξτε ότι οποιαδήποτε εικόνα, βίντεο, κείμενο ή οποιασδήποτε μορφής περιεχόμενο προστίθεται από τους χρήστες στις ιστοσελίδες της ISON (όπως και οπουδήποτε αλλού στο διαδίκτυο) θεωρείται δημοσιευμένο περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, τέτοια περιεχόμενα δεν αποτελούν "προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες" και επομένως δεν υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τι πληροφορίες συλλέγει η ISON;

Μετά την εγγραφή, την αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, και για κάθε φορά που επισκέπτεστε τη ιστοσελίδα της ISON ή εισέρχεστε στον λογαριασμό σας, συλλέγουμε συγκεκριμένου τύπου πληροφορίες. Η διαδικασία περιγράφεται εκτενέστερα στις παραγράφους που ακολουθούν.

Παρεχόμενες από το χρήστη πληροφορίες: Προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισής σας (όπως το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που παρέχετε στη ISON κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες της ή κατά τη συμμετοχή σας σε διάφορες δραστηριότητες σε ιστοσελίδα της ISON όπως το "ανέβασμα" (upload) κειμένων, εικόνων και τίτλων, ή η αποστολή μηνυμάτων.

Τρόποι που χρησιμοποιούνται αυτές τις πληροφορίες.

Εάν έχετε υποβάλλει προσωπικές σας πληροφορίες μέσω των ιστοσελίδων της ISON, τότε τις χρησιμοποιούμε για λόγους λειτουργικότητας, διαχείρισης και παροχής των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των ιστοσελίδων της ISON προς εσάς.

Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία ή περιεχόμενο αποκαλύπτετε στο Διαδίκτυο με τη θέλησή σας (σε χώρους συζήτησης, περιοχές μηνυμάτων, ή μέσω της σελίδας του προφίλ σας, κ.λπ.) γίνεται δημόσια διαθέσιμο και μπορεί να συλλεχθεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλους. Οποιεσδήποτε εικόνες, τίτλους, βίντεο ή άλλο περιεχόμενο υποβάλλετε στις ιστοσελίδες της ISON μπορούν να αναδιανεμηθούν μέσω του Διαδικτύου και άλλων καναλιών ενημέρωσης, και μπορούν να προβληθούν στο ευρύ κοινό.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για λόγους ενημέρωσης ή διοικητικούς λόγους (όπως να σας ειδοποιήσουμε για σημαντικές αλλαγές σε Ιστοσελίδες της ISON ή για λόγους εξυπηρέτησης πελατών).

Οι ιστότοποι που επισκέπτεστε μπορούν να έχουν πρόσβαση τις προσωπικές πληροφορίες σας καθώς και ορισμένες μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, όπως ανώνυμα στοιχεία χρήσης, cookies, διευθύνσεις IP, τύπος του περιηγητή, clickstream στοιχεία, κ.λπ. σε Αρχεία καταγραφής. Οι πληροφορίες αυτών των αρχείων (log files) μας αποστέλλονται αυτόματα από τον περιηγητή σας κάθε φορά που βλέπετε μια ιστοσελίδα. Κατά την εγγραφή σας ή κατά την προβολή ιστοσελίδων της ISONTESTS, οι διακομιστές μας καταγράφουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες που στέλνει ο περιηγητής σας, κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστοχώρο. Οι καταγραφές αυτές των διακομιστών μας μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το αίτημα Ιστού, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου του Διαδικτύου (IP), τον τύπο του περιηγητή, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, τις σελίδες αναφοράς/εξόδου και του Ενιαίου Εντοπιστή Πόρων (URL), τον τύπο της πλατφόρμας, τον αριθμό των κλικ, τα ονόματα τομέων, σελίδες προορισμού, σελίδες που προβλήθηκαν και τη σειρά με την οποία προβλήθηκαν, το χρονικό διάστημα που δαπανείται σε συγκεκριμένες σελίδες, την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματός σας, και ένα ή περισσότερα cookies που μπορεί να μας προσδιορίσουν τον περιηγητή σας. Χρησιμοποιούμε τα cookies και τις πληροφορίες των αρχείων καταγραφής έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητο να τις επανεισάγετε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας ή την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε Ιστοσελίδες της ISON.

Πότε η ISON κοινοποιεί τις πληροφορίες;

Παρέχουμε προσωπικά και μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες στην ISON Psychometrica, με σκοπό την επεξεργασία τέτοιων πληροφοριών για λογαριασμό μας. Προϋποτίθεται πως τα τρίτα πρόσωπα συμφωνούν στην επεξεργασία τέτοιων πληροφοριών σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να περιορίσουμε τη χρήση τέτοιων πληροφοριών, χρησιμοποιώντας άλλα κατάλληλα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Ενδέχεται να δημοσιεύσουμε προσωπικές ή/και μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες εάν απαιτείται από το νόμο, ή αν σύμφωνα με την κρίση μας θεωρούμε πως τέτοια δράση είναι απαραίτητο να συμμορφωθεί με κρατικούς νόμους (όπως ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ) ή για τους σκοπούς μίας δικαστικής απόφασης, κλήσης, ή ενός εντάλματος έρευνας.

Μπορεί να κριθεί απαραίτητο να κοινοποιήσουμε πληροφορίες για σκοπούς δικαστικής έρευνας, πρόληψης, ή λήψης μέτρων σχετικά με ύποπτες ή παράνομες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν -αλλά δεν περιορίζονται σε- απάτη, πιθανές απειλές στη δημόσια ή σωματική ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου, παραβιάσεις των Όρων Χρήσης της υπηρεσίας μας, ή όπως αλλιώς ενδέχεται να καθορίζεται από το νόμο.

Η ISON επίσης διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει προσωπικές ή/και μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που η ISON θεωρεί σωστές ή απαραίτητες για την επιβολή των Όρων Χρήσης της υπηρεσίας μας, να λάβει προληπτικά μέτρα που αφορούν σε ευθύνες, να διερευνήσει και να υπερασπιστεί εαυτόν ενάντια σε αξιώσεις ή καταγγελίες τρίτων, να βοηθήσει κυβερνητικές υπηρεσίες, να προστατεύσει την ασφάλεια ή την ακεραιότητα των ιστοχώρων, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, και για να ασκήσει ή να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία, ή την προσωπική ασφάλεια της ISON, του προσωπικού και των συνεργατών μας, των χρηστών μας ή άλλων.

Για πόσο χρονικό διάστημα κρατάμε τα δεδομένα;

Η ISON φυλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα για 2 έτη. Διατηρούμε αποθηκευμένα περιορισμένα προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών συναλλαγών για διάστημα έως και 5 ετών ή όσο απαιτείται από τον νόμο για λογιστική, αρχειοθέτηση και διοικητικούς λόγους. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ανάγκη αποθήκευσης των εγγραφών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα όταν τα θέματα υπόκεινται σε διαφορά αξιώσεων, τότε θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Επίσης, διατηρούμε τα μηνύματα από τις συνομιλίες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως καταγραφή των επαφών μας και για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί από την εταιρεία να καταστραφούν άμεσα για συγκεκριμένους λόγους τότε η ISON διαγράφει όλα τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ø  Ποιες είναι οι επιλογές σας;

Μπορείτε, φυσικά, να αρνηθείτε να υποβάλλετε τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσα στις Ιστοσελίδες της ISON, οπότε σ' αυτή την περίπτωση η ISON μπορεί να μην είναι σε θέση να σας παρέχει ορισμένες υπηρεσίες της μέσω των ιστοσελίδων της. Μπορείτε να ενημερώσετε ή να διορθώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες και τις πληροφορίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οποιαδήποτε στιγμή, με μία επίσκεψη στην προσωπική σελίδα του προφίλ σας. Παρακαλούμε, σημειώστε πως τα αρχεία πολυμέσων που ανεβάζουν οι χρήστες στις Ιστοσελίδες της ISON δε μπορούν να αφαιρεθούν και παραμένουν υπαγόμενα στους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας μας.

Για να προστατεύσουμε το απόρρητο και την ασφάλειά σας, λαμβάνουμε λογικά μέτρα (όπως η αίτηση ενός και μοναδικού κωδικού πρόσβασης) για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας προτού σας δώσουμε άδεια για πρόσβαση στο προφίλ σας ή για να πραγματοποιήσετε τυχόν διορθώσεις. Είστε κάθε στιγμή υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού πρόσβασής σας και των πληροφοριών του λογαριασμού σας.

Δεσμευόμαστε για την ασφάλεια των δεδομένων σας

Η ISON διαβεβαιώνει ότι χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο από τα προβλεπόμενα φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα προστασίας ώστε να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών. Αφού λάβουμε τις πληροφορίες που υποβάλλατε, η ISON καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διαφυλάξει την ασφάλεια των συστημάτων μας και το απόρρητο των στοιχείων. Ωστόσο, το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί εγγύηση πως τέτοιες πληροφορίες δε μπορούν να αποκαλυφθούν, να αλλάξουν, ή να καταστραφούν από την παραβίαση οποιωνδήποτε φυσικών, τεχνικών, ή διοικητικών μας διασφαλίσεων.

Αν η ISON αντιληφθεί παραβίαση των συστημάτων ασφαλείας, τότε θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε ηλεκτρονικά έτσι ώστε να μπορείτε να λάβετε τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Η ISON μπορεί να δημοσιεύσει μια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας που να ενημερώνει σχετικά με την παραβίαση της ασφάλειάς μας. Αν επιθυμείτε να λάβετε μια δωρεάν γραπτή ειδοποίηση παραβίασης της ασφάλειας ή για να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας από τη λήψη των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας (office@ison.gr, +302106420001).

Ενημερώσεις και αλλαγές της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να αναθεωρείται περιοδικά. Παρακαλούμε όπως επανέρχεστε σε αυτήν την σελίδα ώστε να μένετε ενήμεροι για οποιεσδήποτε αλλαγές. Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας απορρήτου που βρισκόταν σε ισχύ τη στιγμή που λάβαμε τις προσωπικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν. Η συνεχής χρήση των ιστοσελίδων της ISON επικυρώνει τη συμφωνία σας στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σε οποιεσδήποτε μελλοντικές αναθεωρήσεις.

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε μέχρις εδώ n

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη ISON για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις σχετικά με την τρέχουσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου ή γενικά για την ISON μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: office@ison.gr

Τελευταία τροποποίηση Μάιος, 2018

 

0
0
0
s2smodern