Δείτε τις ιδέες σας να πραγματοποιούνται!

Μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας για νέες εκπαιδεύσεις ή σεμινάρια και συνεργαστείτε με την ISON για την υλοποίησή τους.