Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού


Αξιολόγηση Ανθρώπινου Προσωπικού
Η αντικειμενική αξιολόγηση του δυναμικού των συνεργατών κάθε εταιρίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί η διοίκησή της να αξιοποιήσει τον καθένα ανάλογα με τις δυνατότητές του.

Γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά του κάθε συνεργάτη της, η εταιρία είναι σε θέση να του αναθέτει ιδιαίτερα καθήκοντα, χωρίς τον κίνδυνο μιας λανθασμένης απόφασης.

Η ISON διαθέτει τις περισσότερο δοκιμασμένες και αποδεκτές μεθοδολογίες στον κόσμο για την εξέταση όλων των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την εργασιακή συμπεριφορά και απόδοση. Με τις έγκυρες μεθόδους που χρησιμοποιεί, μπορεί να προσφέρει αξιόπιστη πληροφορία για όλα τα στοιχεία που μπορεί να ενδιαφέρουν τον εργοδότη.
Οι Μέθοδοι Αξιολόγησης που χρησιμοποιούμε είναι αξιόπιστες διότι περιλαμβάνουν μερικά από τα σημαντικότερα εργαλεία του κόσμου. Οι υπηρεσίες μας και τα Κέντρα Αξιολόγησης που σχεδιάζουμε βασίζονται σε:

- 450 Τεστ & Ερωτηματολόγια
- Εξειδικευμένες Συνεντεύξεις
- Ασκήσεις προσομοίωσης έργου
- Αξιολόγηση 360°