Ανατοποθέτηση

Η ISON διαθέτει την τεχνογνωσία και τη θέληση να βοηθήσει ουσιαστικά τον επαγγελματία που χάνει την εργασία του λόγω μειώσεων προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπίσει το γεγονός αποφασιστικά και να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας γρήγορα, ομαλά και ικανοποιητικά.
 

Σε τι χρειάζεται το Outplacement?

Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων επαναπαύεται και χάνει τις επαφές του με τα εργασιακά δίκτυα. Ως αποτέλεσμα αυτού του εφησυχασμού, πολλοί άνθρωποι, αν χάσουν την εργασία τους, έχουν δυσκολία επανένταξης στο δυναμικό μιας άλλης εταιρίας.

Τα προγράμματα Ανατοποθέτησης στην Εργασία περιλαμβάνουν ενότητες εξειδικευμένες στη βαθμίδα και τις απαιτήσεις του επαγγελματία τον οποίο αφορούν, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες απαιτήσεις ανώτατων στελεχών μέχρι τις ανάγκες ομάδων προσωπικού με βασικά προσόντα.
 

Γιατί να πληρώσει ο εργοδότης την Ανατοποθέτηση;

Η παροχή προγραμμάτων Ανατοποθέτησης στη Εργασία κατοχυρώνει τη φερεγγυότητα του εργοδότη. Δείχνοντας σεβασμό προς τους εργαζομένους, εισπράττει ως ανταπόδοση πολλαπλά θετικό αποτέλεσμα στο εργασιακό κλίμα, με σοβαρό θετικό οικονομικό αντίκτυπο. Σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, όλες οι εταιρίες που θέλουν να δείχνουν σεβασμό στους εργαζομένους τους (και μεταξύ αυτών οι 500 μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου) προσφέρουν προγράμματα ανατοποθέτησης σε κάθε περίπτωση μείωσης προσωπικού, για όποιο λόγο και αν γίνεται αυτή.
 

Τι εμπειρία υπάρχει;

Η ISON είναι η πρώτη ελληνική εταιρία που ξεκίνησε την παροχή υπηρεσιών Ανατοποθέτησης στην Εργασία (Career Transition, Outplacement), από το 1997. Οι υπηρεσίες της είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των ατόμων που χάνουν τη θέση εργασίας τους, όσο και του οργανισμού που προβαίνει σε μείωση προσωπικού.
 
Για τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί, επελέγη το 1998 από την τότε μεγαλύτερη κοινοπραξία συμβούλων σταδιοδρομίας του κόσμου OIPartners ως Έλληνας εταίρος της, μεταξύ όλων των εταιριών συμβούλων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Την ίδια χρονιά, φιλοξενώντας την ευρωπαϊκή συνάντηση των φορέων σταδιοδρομίας, οργάνωσε το επίσημο λανσάρισμα του Outplacement, στο ΕΒΕΑ, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και της ΓΣΕΕ.
 
Μεταξύ των περίπου 40 αντίστοιχων έργων που έχει υλοποιήσει στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Βουλγαρία, περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά προγράμματα της Challenger Gray & Christmas που επινόησε το Outplacement, για πάνω από 10 χρόνια όλα τα έργα της Right Management Consultants, της μεγαλύτερης τότε στον κόσμο εταιρίας που παρείχε ανάλογες υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο, ενώ εξυπηρετεί και τα έργα άλλων αντίστοιχων ευρωπαϊκών εταιριών Συμβούλων.