Εξεύρεση - Επιλογή Στελεχών
Η ISON επιλέγει με αποτελεσματική μεθοδολογία τους νέους συνεργάτες επιχειρήσεων, για θέσεις ευθύνης όλωντων επιπέδων, από πρωτοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας μέχρι ανώτατα στελέχη και γενικούς διευθυντές.

Για να εντοπίζει τους καταλληλότερους υποψηφίους κάθε φορά, χρησιμοποιεί την περισσότερο αποτελεσματική τεχνογνωσία για την πρόβλεψη της εργασιακής συμπεριφοράς και απόδοσης που χρησιμοποιείται διεθνώς.

Η εμπειρία μας εμπλουτίζεται συνεχώς από το 1991 από την κάλυψη απαιτητικών θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και το Ντουμπάι.  

 

Μεγιστοποίηση οφέλους-ελαχιστοποίηση ρίσκου

Η αντικειμενική και λεπτομερής αξιολόγηση του δυναμικού των υποψήφιων συνεργατών κάθε εταιρίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί η διοίκησή της να αξιοποιήσει τον καθένα ανάλογα με τις δυνατότητές του. Η ISON έχει τα μέσα για να συγκεντρώνει αυτή την πληροφορία με αξιοπιστία και υπευθυνότητα.

Γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά του κάθε συνεργάτη της, η εταιρία είναι σε θέση να του αναθέτει ιδιαίτερα καθήκοντα, χωρίς τον κίνδυνο μιας λανθασμένης απόφασης.


Προσέλκυση υποψηφίων

Η ISON δεν κάνει κυνήγι κεφαλών. Έχουμε επιλέξει να διοχετεύουμε την είδηση για τη διαθέσιμη θέση και να εκδηλώνεται το ενδιαφέρον όσων πιστεύουν ότι έχουν τα προσόντα για να την καλύψουν. Για τις απαιτητικές θέσεις στελεχών μπορούμε να εγγυηθούμε κάθε φορά, ότι θα παρουσιάσουμε τουλάχιστον τρεις υποψηφίους επαρκείς για την κάλυψη της θέσης, τόσο από άποψη εμπειρίας και αναγνώρισης, όσο και προσωπικών γνωρισμάτων.
 

Αξιολόγηση υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί διαφορετικά προγράμματα, ανάλογα με το επίπεδο και τη θέση εργασίας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε θέσης, χρησιμοποιούμε ένα πρακτικό συνδυασμό εξεταστικών μεθόδων, ώστε να προκύψουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για κάθε προτεινόμενο υποψήφιο. Η κλασσική μεθοδολογία αξιολόγησης περιλαμβάνει τεστ & ερωτηματολόγια, καθώς και συνεντεύξεις, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ασκήσεις προσομοίωσης έργου. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το διαδικαστικό μέρος, επισκεφθείτε τη σελίδα Αξιολόγηση Προσωπικού & Στελεχών.
 

Εμπιστευτικότητα

Η ISON δεσμεύεται να χρησιμοποιεί όλα τα στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση της στα πλαίσια κάθε διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης με υψηλή αίσθηση διακριτικότητας, σύμφωνα με τους αυστηρότερους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και τη νομοθεσία. Για μας, η απόλυτη εμπιστευτικότητα είναι αυτονόητη.