Υποστήριξη ένταξης στην αγορά εργασίας

Έμπειροι σύμβουλοι κατευθύνουν βήμα-βήμα τις ενέργειες για την εξεύρεση της κατεύθυνσης που πραγματικά ταιριάζει στον ενδιαφερόμενο, σε όποια ειδικότητα ή επίπεδο κι αν είναι, και του παρέχουν συστηματική υποστήριξη στην αναζήτηση νέας πορείας.
  

- Ομαδικά προγράμματα για αυτούς που ζητούν την 1η δουλειά
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται τις ανησυχίες και τις εμπειρίες τους, υποβοηθώντας έτσι την ωρίμανση των αποφάσεων και των πρωτοβουλιών τους. Ειδικά, οι νέοι πτυχιούχοι βρίσκουν το πρόγραμμα που σχεδιάσαμε γι αυτούς πολύ χρήσιμο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

- Προγράμματα Ανατοποθέτησης

- Τακτικά ειδικά Σεμινάρια
για ανθρώπους κάθε ηλικίας και δημογραφικής ή επαγγελματικής κατηγορίας, με σκοπό να γνωρίσουν τα βήματα και τις τεχνικές της αποτελεσματικής αναζήτησης εργασίας, ή να αναπτύξουν νέες επαγγελματικές δεξιότητες.

- Eιδικά προγράμματα εκπαίδευσης Συμβούλων Σταδιοδρομίας
για τους επαγγελματίες του κλάδου.


Διοργανώνονται για 10ο χρόνο, παρέχονται σε μεταπτυχιακό επίπεδο και είναι σχεδιασμένα με βάση την τεχνογνωσία της ΑCF.