Ομαδικά Προγράμματα για αυτούς που ζητούν 1η δουλειά
 
Η αναζήτηση της 1ης εργασίας είναι για όλους κάτι ιδιαίτερο:
Προσδοκίες, αβεβαιότητα για τους κανόνες του παιχνιδιού, ανησυχία για το πως μας βλέπουν οι άλλοι...

Για αυτούς που δεν έχουν ξαναεργαστεί, δημιουργήσαμε ένα ειδικό πρόγραμμα όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι πιο σύγχρονες πρακτικές για την αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας.

Τα προγράμματά είναι ομαδικά και έχουν χαρακτήρα εργαστηρίου: Αυτοί που συμμετέχουν, παίρνουν όλη την απαραίτητη γνώση και προχωρούν έμπρακτα στα απαραίτητα βήματα για την εξεύρεση εργασίας με τη συνεχή υποστήριξη των συντονιστών του προγράμματος. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται τις ανησυχίες και τις εμπειρίες τους με άλλους που βρίσκονται στο ίδιο κατώφλι, κερδίζοντας έτσι χρόνο και χρήμα.

 

Οργάνωση

Κάθε πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας αποτελείται από αυτοτελείς ενότητες, ώστε κάποιος να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει αν θέλει να παραλείψει κάποια. Οι συναντήσεις είναι εβδομαδιαίες. Το εργαστήριο κάθε ενότητας διαρκεί 2 ώρες και οι συμμετέχοντες παίρνουν υλικό και οδηγίες για ενέργειες που θα κάνουν μόνοι τους μέχρι την επόμενη συνάντηση.
 

Περιεχόμενο συναντήσεων

1. Αναγνώριση προσωπικών χαρακτηριστικών: Δυνατά σημεία και πεδία για βελτίωση
2. Τι προσφέρεται στην αγορά εργασίας: Μύθοι και πραγματικότητα
3. Τι ταιριάζει σε μένα και τι πραγματικά μπορώ να επιδιώξω;
4. Επιλέξτε εσείς! Εντοπισμός, αξιολόγηση και επιλογή πιθανών εργοδοτών.
5. Η Απόφαση: Καθορισμός προσωπικού στόχου και στρατηγικής για την κατάκτησή του.
6. Πως θα ξεχωρίσω από τους άλλους υποψήφιους; Αποτελεσματική παρουσίαση του εαυτού μας
    α. Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής
    β. Τεχνικές Συνέντευξης & Διαπραγμάτευσης
    γ. Tεστ και κέντρα αξιολόγησης
7. Μεγάλα και μικρά μυστικά της επικοινωνίας μας με πιθανούς εργοδότες:
    Πότε, πως και με ποιόν να μιλήσω;    
    Αξιολόγηση της επικοινωνίας με υποψήφιους εργοδότες.

Συντονιστές

Οι συναντήσεις συντονίζονται από Μεταπτυχιακούς Συμβούλους με ειδική εκπαίδευση, από Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού ή τη Διεθνή Ένωση Φορέων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.