Τακτικά Ειδικά Σεμινάρια

Τεχνικές Εξεύρεσης Εργασίας

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται σύντομα και εμπεριστατωμένα οι πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές πρακτικές στην αναζήτηση εργασίας.
 

Απευθύνεται

Τελειόφοιτους σπουδαστές και πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν με επιτυχία τον κόσμο των επιχειρήσεων και την αγορά εργασίας.
 

Στόχοι Σεμιναρίου

- Εξάσκηση στους τρόπους αντιμετώπισης της αδυναμίας εξεύρεσης εργασίας με τη χάραξη προσωπικής στρατηγικής αναζήτησης πιθανών εργοδοτών
- Εκμάθηση αποτελεσματικών τρόπων προσέγγισής τους
- Εκμάθηση τεχνικών αυτοπαρουσίασης με το βιογραφικό και την επαγγελματική συνέντευξη
- Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των υποψηφίων

Στο σεμινάριο χρησιμοποιείται σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό και γίνονται διαδραστικές ασκήσεις με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων.