Ολοκληρωμένο Σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού online

Με το e-mellon ο κάθε νέος από το σπίτι του
αποκτά τα απαραίτητα δεδομένα 
για να σχεδιάσει σωστά το μέλλον του. 

Το e-mellon είναι το online ολοκληρωμένο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που δημιουργήθηκε με Ευρωπαϊκή υποστήριξη για νέους 15-29 ετών.

Είναι ένα σύγχρονο, φιλικό και ευχάριστο πρόγραμμα, απολύτως τεκμηριωμένο, που χρησιμοποιείται με επιτυχία σε χιλιάδες περιπτώσεις στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις Ελληνικές κοινότητες σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, σε ελληνόφωνο και αγγλόφωνο νεανικό κοινό.
 

Σε τι χρησιμεύει;

Το e-mellon βοηθάει τους νέους να ξεκαθαρίζουν τι τους ταιριάζει, τι τους αρέσει και σε τι έχουν κλίση. Με το e-mellon μπορούν να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Τι περιλαμβάνει;

To e-mellon αποκαλύπτει Ικανότητες, στοιχεία Προσωπικότητας και Ενδιαφέροντα.

Α. Τεστ Ικανοτήτων Classic Abilities Battery (CAB)

Τα τεστ ικανοτήτων CAB μετρούν την έμφυτη ικανότητα ενός ανθρώπου στην εκτέλεση των βασικών λειτουργιών που απαιτούνται στην επαγγελματική ζωή. Πρόκειται για 10 σύντομα τεστ που αποκαλύπτουν τις κλίσεις του ενδιαφερόμενου, δηλαδή τους τομείς στους οποίους τα καταφέρνει με μεγαλύτερη ευκολία και είναι περισσότερο αποτελεσματικός.

Η μεθοδολογία που ακολουθούν είναι του αμερικανικού Ινστιτούτου για την Ανάλυση της Προσωπικότητας και των Ικανοτήτων.

Β. Ερωτηματολόγιο προσωπικότητας Personality Traits Questionnaire (PTQ)

Το PTQ βασίζεται στη διάσημη τυπολογία του Carl Jung, που είναι η περισσότερο χρησιμοποιούμενη προσέγγιση για τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στον κόσμο. Η ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του PTQ ακολουθεί την κλασική ανάλυση του Holland για τους επαγγελματικούς τύπους.

Γ. Ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων Vocational Interests Survey (VIS)

Το VIS περιέχει ερωτήματα που περιγράφουν πραγματικές δραστηριότητες και καθήκοντα διάφορων επαγγελμάτων. Η μέθοδος δημιουργίας του βασίζεται στην ακριβή γνώση των δραστηριοτήτων που συνθέτουν κάθε επάγγελμα.

Η ταξινόμηση των επαγγελμάτων βασίζεται στην τυπολογία του Holland, σε συνδυασμό με τα δύο θεμελιώδη συστήματα κατάταξης των επαγγελμάτων, τo Dictionary of Occupational Titles και το Guide for Occupational Exploration.

Πώς γίνονται τα τεστ;

Από οποιαδήποτε συσκευή έχει πρόσβαση στο ίντερνετ: υπολογιστής, τάμπλετ, τηλέφωνο.

Πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα;

Η επεξεργασία των τεστ γίνεται ηλεκτρονικά.
Τα συμπεράσματα παρουσιάζονται σε λεπτομερείς, πολύ επεξηγηματικές Εκθέσεις Αποτελεσμάτων.
Οι εκθέσεις μπορούν να διαβαστούν στον υπολογιστή, να τυπωθούν, ή να προωθηθούν ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να παραγγείλετε κωδικούς χρήσης, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο
210 6420001, ή το 210 6424711