Συγχαρητήρια για την επιλογή σας !
 

 • Για να συμπληρώσετε τα on line τεστ θα πρέπει να προμηθευτείτε κωδικούς χρήσης.
   

 • Κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε μια κατηγορία τεστ
  π.χ  Τεστ Ικανοτήτων, Τεστ Ενδιαφερόντων, Τεστ Προσωπικότητας.

   

 • Μπορείτε να επιλέξετε να συμπληρώσετε ένα, δυο ή και τα τρία τεστ.
  Το κόστος κάθε κωδικού είναι 15€

   

 • Προμηθευτείτε τους κωδικούς άμεσα 

επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 6420001