Περιγραφή των τεστ, δείγματα εκθέσεων

Διερεύνηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

Τι μπορώ να κάνω;
Ποιές είναι οι κλίσεις μου;

Οι ικανότητες αποτελούν σημαντικό κομμάτι στον Επαγγελματικό προσανατολισμό. Αποκαλύπτουν τις κλίσεις του μαθητή, τους τομείς στους οποίους τα καταφέρνει με μεγαλύτερη ευκολία και είναι περισσότερο αποτελεσματικός.

Το e-mellon βοηθά τον μαθητή να ανακαλύψει τα έμφυτα ταλέντα του μέσα από μια σειρά 10 τεστ ικανοτήτων. Οι ικανότητες
που μετρώνται είναι: η γλωσσική ικανότητα, η υπολογιστική ικανότητα, η ικανότητα απομνημόνευσης με μηχανικό τρόπο, η κατανόηση μηχανικών αρχών, η παρατηρητικότητα, η ικανότητα προσανατολισμού, η αφαιρετική ικανότητα, η ικανότητα απομνημόνευσης με συνειρμούς, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, και ο ορθογραφικός έλεγχος.

Μέσα από τα τεστ αυτής της ενότητας, ο μαθητής θα μπορέσει να εντοπίσει ποιες ικανότητές του αποτελούν τα δυνατά του σημεία, και βάσει αυτών να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή κατεύθυνσης.


Διερεύνηση Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων.

Τι με τραβάει περισσότερο να κάνω;
Θα μου αρέσει η δουλειά που θέλω να κάνω;

Το τι αρέσει και ενδιαφέρει κάποιον παίζει σημαντικό ρόλο στην  επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Τι αρέσει στον μαθητή, τι του δίνει ικανοποίηση, με ποιές δραστηριότητες θα ήθελε να ασχοληθεί, ώστε το επάγγελμα που θα επιλέξει να αποτελεί διασκέδαση και όχι καταναγκαστικό έργο;

Το e-mellon με το ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων θα βοηθήσει τον μαθητή να δώσει απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα κι επιπλέον να αυξήσει τις γνώσεις του γύρω από τον κόσμο της εργασίας, να «μεταφράσει» τα ενδιαφέροντά του σε επαγγελματικές κατηγορίες και τελικά να κάνει περισσότερο ρεαλιστικές επαγγελματικές επιλογές.


Τα ενδιαφέροντα:

    1. Βάσει της εξαγωνικής ταξινόμησης (Holland):

    2. Βάσει του πλατωνικού εικοσάεδρου:


Διερεύνηση Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας

Ποιος είμαι;
Ποια επαγγέλματα θα ταίριαζαν στο χαρακτήρα μου ώστε να είμαι ευχαριστημένος από την τελική μου επιλογή;
Μου ταιριάζει αυτό που θέλω να κάνω;

Ποιο επάγγελμα ταιριάζει στον μαθητή; Στο σημείο αυτό βαρύνοντα ρόλο παίζουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Πώς συμπεριφέρεται συνήθως ο μαθητής; Πώς σχετίζεται με τους άλλους; Πώς αντιλαμβάνεται τα γεγονότα γύρω του και πώς τείνει να ανταποκρίνεται σ’ αυτά; Και τέλος, με ποιόν τρόπο λαμβάνει τις αποφάσεις;

Το ερωτηματολόγιο προσωπικότητας που θα συμπληρώσει ο μαθητής, βασιζόμενο στην τυπολογία του Jung, εξετάζει τα παραπάνω ερωτήματα και αποσκοπεί να βοηθήσει τον μαθητή να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα των χαρακτηριστικών του, να τα συσχετίσει με ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κατηγοριών και τις απαιτήσεις τους, ώστε να εντοπίσει τα επαγγέλματα εκείνα που είναι τα πλέον κατάλληλα για εκείνον/η.

Όσο πιο γρήγορα εντοπίσει και συνειδητοποιήσει κανείς τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητά του, τόσο περισσότερο χρόνο κερδίζει και τόσο πιο εύστοχες επαγγελματικές επιλογές θα κάνει.


Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

Οι τελειόφοιτοι της Γ’ Λυκείου καλούνται κάθε χρόνο να υποβάλλουν αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο στο οποίο να δηλώνουν με σειρά προτίμησης τις Σχολές και τα Τμήματα ΑΕΙ-ΤΕΙ που επιθυμούν να εισαχθούν. Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου αποτελεί ένα κρισιμότατο βήμα για τους νέους που επέλεξαν την μετάβαση από την Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διότι μπορεί να καθορίσει όλη την πορεία της ζωής τους. Στόχος του Προγράμματος είναι η ορθή, ώριμη και αντικειμενική συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου από τους μαθητές, προκειμένου να μην παγιδευτούν σε εσφαλμένες επιλογές και να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με το πρόγραμμα e-mellon επιτυγχάνονται:

- Η εμπεριστατωμένη και πλήρης γνώση των δυνατοτήτων του μαθητή
- Η καθοδήγηση των μαθητών σε επιτυχέστερες επιλογές
- Η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους γονείς
- Ένα μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα


Δείγματα Εκθέσεων

Έκθεση Δεξιοτήτων Έκθεση Ενδιαφερόντων Έκθεση Προσωπικότητας