Αξιολόγηση και αναδιάταξη στελεχών μεγάλης εταιρίας πληροφορικής

Μεγάλη εταιρία στο χώρο της πληροφορικής αποφάσισε να αναλάβει διοικητικές πρωτοβουλίες προκειμένου να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των στελεχών της με την αναδιάταξή τους σε θέσεις και ρόλους, στους οποίους εξ αιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους θα ήταν περισσότερο αποτελεσματικοί. Το έργο ήταν σημαντικό για την εξέλιξη της εταιρίας και απαιτούσε λεπτό και αποτελεσματικό χειρισμό, καλοσυντονισμένες διαδικασίες και αμεσότητα στην εφαρμογή.  

Η συνεργασία των δύο εταιριών έγινε με κύριο στόχο την ομαλή υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Η διαδικασία αφορούσε  διευθυντικά στελέχη και υπεύθυνους τμημάτων και διεξήχθη σε τρεις φάσεις, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακολούθησε η  παρουσίαση των αποτελεσμάτων που εστιάστηκε επιπλέον στην αναζήτηση λύσεων για βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων. 

Τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν επιπρόσθετα και κατά τη διεξαγωγή διαδραστικού εργαστηρίου team-building στα πλαίσια της ενίσχυσης του performance management. 

Ο στόχος της εταιρίας επιτεύχθηκε και η τοποθέτηση των κατάλληλων στελεχών στις κατάλληλες θέσεις υλοποιήθηκε με ομαλότητα, δημιουργώντας  κύμα αισιοδοξίας και αύξηση της εμπιστοσύνης στη Διοίκηση.