Ευρωπαïκά Προγράμματα

Ευρωπαικά ΠρογράμματαΗ ISON διαθέτει μεγάλη εμπειρία οργάνωσης Ομάδων Έργου με στελέχη που διαθέτουν μακρόχρονη και διεθνή εμπειρία στο χώρο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Βασισμένη σε αυτήν, προσφέρει ένα πλέγμα ερευνητικών, συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, κατάλληλων για την υλοποίηση  προγραμμάτων που συνάδουν με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς πόρους.

Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που παρέχει η ISON υποστηρίζονται από πιστοποιημένες μεθοδολογίες και αναφέρονται σε διάφορες όψεις της εκπαιδευτικής ή συμβουλευτικής δραστηριότητας, αναλόγως των απαιτήσεων κάθε έργου. Ειδικότερα, η ISON ασχολείται με:

  • Διενέργεια ερευνών και εκπόνηση μελετών κοινωνικού περιεχομένου στα πλαίσια του Erasmus+ κ.α.
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας και οργάνωση παροχής υπηρεσιών σχετικών με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό & τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ατόμων και ομάδων όλων των ηλικιών και των κοινωνικών κατηγοριών
  • Συστήματα αξιολόγησης καταρτιζομένων, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικής διαδικασίας και διαχειριστικής αρτιότητας
  • Τεχνική & μεθοδολογική υποστήριξη ΜΚΟ σε κοινωφελείς δράσεις στην Ελλάδα & το εξωτερικό
  • Ex ante και ex post εξωτερικές αξιολογήσεις δράσεων σχετικών με την εκπαίδευση, κατάρτιση, κοινωνική ενσωμάτωση και προώθηση στην απασχόληση.   Πατήστε για να δείτε τις Διεθνής Συνεργασίες μας.

 

Έτος

Πρόγραμμα

Τίτλος

1996-2000

 

Leonardo d V

 

 

Phoenix 1&2 Leonardo da Vinci

2001-2007

Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες

Αξιολόγηση Προγραμμάτων στην Ελλάδα για τα έτη 2001-2007

2011

Grundtvig, Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Improve: Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης εκπαίδευσης των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού

2012

Grundtvig, Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Teachers for europe

2012

ΕΣΠΑ 207-2013 Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

«ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ: Δημιουργία απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων & χειροτεχνίας-οικοτεχνίας»

2014

Erasmus+

Guiding Cities

2014

ΕΣΠΑ 207-2013 Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

ΑΦΑΙΑ - Πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων και των γυναικών»

2014

ΕΣΠΑ 207-2013 Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

«Κοινωνική Ανάπτυξη στον Κορυδαλλό»

 

2015

Erasmus+

ECVET: Αξιολόγηση και κατάρτιση συμβούλων που δραστηριοποιούνται με NEETs

2016

Erasmus+

Keyway: Σύνδεση των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού με τους δείκτες απόδοσης

2017 Erasmus+ Sofia: Eνίσχυση των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων
2018 Horizon 2020 NADINE: Υποστήριξη στην ένταξη των μεταναστών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

2019

Erasmus+

Entre-Forward:Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές δεξιότητες

2019

Erasmus+

Strength: Ενδυνάμωση των κοινωνικοσυναισθηματικών ικανοτήτων των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού

2019

Erasmus+

C Game:Δημιουργία παιχνιδιού για τον επαγγελματικό προσανατολισμό παιδιών ηλικίας 12-14 ετών

2019

Erasmus+

Connect!: Σύνδεση συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2019

Erasmus+

4.0 ANDCOM: Διδακτικές προσεγγίσεις ανάπτυξης των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων