Ενδυνάμωση / Mentoring

Το πρόγραμμα Ενδυνάμωσης είναι εξατομικευμένο και απευθύνεται σε ηγέτες που θέλουν να αποδώσουν στο μέγιστο των ικανοτήτων τους. Η Ενδυνάμωση βοηθά τον ηγέτη στον καθορισμό προσωπικών στόχων και διευκολύνει την προσπάθεια για την επίτευξή τους.

Η Ενδυνάμωση είναι μια διαδικασία προσωπικής υποστήριξης με στόχο την ενίσχυση της απόδοσης και την προώθηση της εξέλιξης του ηγέτη.

Σχετίζεται με τις ανθρώπινες δυνατότητες και τη διεύρυνση των ορίων τους.

Μέσω της διαδικασίας Ενδυνάμωσης, ο ηγέτης υποβοηθάται να επικεντρώνει την προσοχή στο στόχο του και να μην αποσπάται από το ρυθμό της καθημερινότητας.

Βάση της Ενδυνάμωσης είναι η εμπιστοσύνη.
Προϋποθέτει μια έντιμη, ανοιχτή, διάφανη και αξιόπιστη σχέση μεταξύ του Συμβούλου και του Ηγέτη.
Ο ηγέτης δημιουργεί μία σχέση εκτός του εργασιακού του κύκλου, αλλά συγχρόνως, μέσα στο εργασιακό πλαίσιο, ώστε να μοιράζεται προβληματισμούς και ανησυχίες με τον Σύμβουλο που εκτιμά και εμπιστεύεται.


Το πρόγραμμα Ενδυνάμωσης ακολουθεί τη μεθοδολογία της συνεχούς αξιολόγησης και του επανασχεδιασμού της διαδικασίας με σύμφωνη γνώμη των δύο πλευρών.