Έρευνα εργασιακής ικανοποίησης (OSI®)

Το ερωτηματολόγιο αυτό μετρά το εργασιακό άγχος, την ψυχολογική πίεση, τις μεθόδους αντιμετώπισης του άγχους καθώς και τις επιπτώσεις αυτής της δυσαρέσκειας. Αυτό αποτελεί ένα θέμα που έχει ερευνηθεί πολύ στο εξωτερικό και για το οποίο υπάρχουν πολλές απόψεις.

Γενικά, ονομάζουμε «στρες» τη φυσική αντίδραση του ατόμου σε ειδικές απαιτήσεις, καταστάσεις και συνθήκες που έχουν αρνητικά αποτελέσματα πάνω στον άνθρωπο. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η κατασκευή αυτού του ερωτηματολογίου.

Το στρες δημιουργείται από πολλές αιτίες και έχει διάφορες επιπτώσεις. Δεν πιέζεται κανείς μόνο όταν εργάζεται. Οι πηγές της πίεσης μπορεί να έχουν σχέση μόνο με τη δουλειά, αλλά και η οικογενειακή ζωή παίζει πολλές φορές σημαντικό ρόλο. Οι επιπτώσεις του στρες στην υγεία δεν αφορούν μόνο το πως αισθάνεται κανείς, αλλά παίζουν ρόλο και στο πως αντιδρά και συμπεριφέρεται τόσο στη δουλειά όσο και στο σπίτι.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 6 ομάδες ερωτήσεων που καλύπτουν τις εξής ενότητες:

- Πώς νιώθετε για τη δουλειά σας
- Πως αξιολογείτε τη σημερινή κατάσταση της υγείας σας
- Η στάση ζωή σας
- Πως ερμηνεύετε αυτά που συμβαίνουν γύρω σας
- Πηγές πίεσης στη δουλειά σας
- Πώς αντεπεξέρχεστε το στρες που υφίστασθε