Εκτύπωση
 
Εξετάσεις και Μαθητές
Νέα προγράμματα προετοιμασίας
μαθητών για τις εισαγωγικές εξετάσεις.
 

1. Σύστημα Μελέτης
2. Αντιμετώπιση Άγχους των Εξετάσεων
3. Διαχείριση χρόνου
4. Ανάπτυξη Αυτογνωσίας – Αυτοπεποίθησης


1. Σύστημα ΜελέτηςΕκτύπωση

Στόχος:

Να βοηθήσει τους νέους να εντοπίσουν τις δυσκολίες τους και να υιοθετήσουν καινούριες μεθόδους και στρατηγικές μελέτης που θα τους οδηγήσουν σε πιο αποδοτική μελέτη, σε καλύτερη οργάνωση του χρόνου τους και σε αύξηση της εμπιστοσύνης προς τον εαυτό τους. Απευθύνεται επίσης στην ανάγκη των νέων να έχουν πιο ξεκάθαρους στόχους για το τι επιδιώκουν με τη μελέτη τους. 

Θεματικές Ενότητες:

- Αίτια αναποτελεσματικής μάθησης
- Οργάνωση χρόνου
- Τεχνικές παρακολούθησης και τήρησης σημειώσεων
- Τεχνικές αποτελεσματικής μελέτης
- Επανάληψη – Μυστικά για επιτυχημένες επαναλήψεις
- Διατροφή και διάβασμα
- Ασκήσεις χαλάρωσης
- Απόκτηση θετικής στάσης για ζωή
- Τα χαρακτηριστικά του ουσιαστικά καλού μαθητή - σπουδαστή


2. Αντιμετώπιση Άγχους των ΕξετάσεωνΕκτύπωση

Στόχος:

Να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν το πρόβλημα του άγχους σε προσωπικό επίπεδο και να τους διδάξει δεξιότητες αντιμετώπισής του σε σωματικό και σε ψυχολογικό επίπεδο. 
 

Θεματικές Ενότητες:

- Έννοια του άγχους
- Πηγές του άγχους
- Παράγοντες που επηρεάζουν το άγχος
- Γνωστικές αντιδράσεις στο άγχος
- Σωματικές αντιδράσεις στο άγχος
- Το άγχος και η οικογένειά σου    
- Τεχνικές αντιμετώπισης άγχους    
- Σύνταξη προσωπικού προγράμματος αντιμετώπισης του άγχους και διαμόρφωση στόχων.


3. Διαχείριση χρόνουΕκτύπωση

Στόχος:

Να βοηθήσει τους μαθητές να προγραμματίζουν συστηματικά και συνεχώς  το χρόνο τους έτσι ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσωπικές τους δυνατότητες.


4. Ανάπτυξη Αυτογνωσίας – ΑυτοπεποίθησηςΕκτύπωση

Στόχοι:

- Κατανόηση των όρων αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση και των τρόπων με τους οποίους μπορούν να επιτευχθούν   
- Προσπάθεια δημιουργίας αισθήματος θετικής αυτοεκτίμησης
- Ανάπτυξη αυτογνωσίας και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης μέσα από βιωματικές ασκήσεις
- Κατανόηση της σημασίας της θετικής αυτοαντίληψης και της θετικής αυτοεικόνας.     

 

Περιεχόμενα:

- Ορισμός και σημασία της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης
- Θεωρία του Johari (Johari window)
- Αυτογνωσία – αυτοαντίληψη και αυτοπεποίθηση: τρόποι ενδυνάμωσης
- Τεστ προσωπικότητας
- Αποτελέσματα της ενδυνάμωσης των παραπάνω στοιχείων της προσωπικότητας.