Ερωτηματολόγιο Ενδιαφερόντων Vocational Interests Survey 2.0 (VIS 2.0) | (ISBN:978-618-84858-0-8)

Η μέθοδος δημιουργίας του ερωτηματολογίου βασίζεται στην ακριβή γνώση των δραστηριοτήτων που συνθέτουν κάθε επάγγελμα.

Η ταξινόμηση των επαγγελμάτων έχει γίνει σε 24 επαγγελματικές κατηγορίες. Η κατάταξη βασίστηκε στην τυπολογία του Holland, καθώς και σε δύο θεμελιώδη συστήματα ταξινόμησης των επαγγελμάτων, ευρέως γνωστά και αποδεκτά: τo Dictionary of Occupational Titles (DOT) και το Guide for Occupational Exploration (GOE). Η προσέγγιση αυτή έχει εξασφαλίσει στο ερωτηματολόγιο την εγκυρότητα αντιπροσωπευτικού περιεχομένου και την εγκυρότητα εννοιολογικής του κατασκευής, ακόμα και για την κάθε κατηγορία επαγγελμάτων. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενό του, με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που αναφέρει, είναι αντιπροσωπευτικό του γενικότερου θέματος το οποίο εξετάζει.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται βάσει 2 συστημάτων:

6 τύποι Holland: Πρακτικός, Επιχειρηματικός, Καλλιτεχνικός, Κοινωνικός, Ερευνητικός & Οργανωτικός

24 επαγγελματικές κατηγορίες: Οικονομικά Επαγγέλματα, Επαγγέλματα Βιολογίας & Χημείας, Κοινωνικά Επαγγέλματα, Κατασκευαστικά & Δομικά Επαγγέλματα, Επαγγέλματα Αισθητικής, Ναυτιλιακά Επαγγέλματα, Επαγγέλματα Πολιτικών & Νομικών Επιστημών, Επαγγέλματα Marketing, Επαγγέλματα Υγείας, Διοικητικά Επαγγέλματα,  Επαγγέλματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Επαγγέλματα Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας, Επαγγέλματα Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Εκπαιδευτικά Επαγγέλματα, Επαγγέλματα Αθλητισμού, Μηχανολογικά Επαγγέλματα, Τουριστικά Επαγγέλματα, Επαγγέλματα Πληροφορικής, Επαγγέλματα Οργάνωσης Γραφείου, Επαγγέλματα Εξυπηρέτησης Πελατών, Επαγγέλματα Περιβάλλοντος, Επαγγέλματα Επικοινωνίας, Καλλιτεχνικά & Ψυχαγωγίας, Χειρωνακτικά Επαγγέλματα.

Το Ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων περιέχει λήμματα που περιγράφουν πραγματικές δραστηριότητες και καθήκοντα διάφορων επαγγελμάτων. Ο συνολικά προβλεπόμενος χρόνος για την συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου είναι 20’.

Οι στόχοι οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν από τη χρήση του ερωτηματολογίου Ενδιαφερόντων είναι οι ακόλουθοι:

- παρουσιάζουν μη γνωστά επαγγέλματα,
- αυξάνουν τη γνώση του κόσμου της εργασίας,

- προάγουν τη γνώση γύρω από τα ενδιαφέροντα και τα ταξινομούν,
- προκαλούν σκέψεις για τη σταδιοδρομία και την εξερεύνηση των επαγγελμάτων,
- αυξάνουν το ρεαλισμό στους επαγγελματικούς στόχους του ατόμου,
- επιβεβαιώνουν την ορθότητα των αποφάσεων σε άτομα που ήδη έχουν κάνει δοκιμαστικά σχέδια,
- διευκολύνουν την επίλυση συγκρούσεων και τη λήψη αποφάσεων σε οικογενειακό πλαίσιο.