Η διάδοση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού συνεχίζει να είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως ουσιαστικού μέσου για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Σκοπός του Ευρωπαϊκού προγράμματος Keyway είναι:

- η αποτύπωση της επίδρασης των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού σε ατομικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο

- ο προσδιορισμός των δεικτών που αναδεικνύουν τον βαθμό επίδρασης των υπηρεσιών Ε.Π.

- η καταγραφή των φορέων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού στα πλαίσια της εκπαίδευσης

- η υποστήριξη της βελτίωσης των υπηρεσιών Ε.Π. μέσω του σχεδιασμού και εφαρμογής ενός εργαλείου αξιολόγησης υπηρεσιών σταδιοδρομίας

 

Εταίροι του προγράμματος:

  • Περιφέρεια Βαρκελώνης, Ισπανία
  • DEP INSTITUT, Ισπανία
  • HdBA - University of Applied Labour Studies of the Federal Employment Agency, Manheim, Γερμανία
  • CENTRO STUDI PLURIVERSUM, Ιταλία
  • ISON Psychometrica, Ελλάδα