Το NADINE είναι ένα τριετές καινοτόμο πρόγραμμα στο πλαίσιο του Horizon 2020 το οποίο εφαρμόζει τεχνολογία αιχμής και μεθοδολογία ΑΙ, για να υποστηρίξει την ένταξη των μεταναστών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 

Στόχος:

Στόχος του προγράμματος NADINE είναι να αξιοποιήσει τις βάσεις δεδομένων και την μεθοδολογία τεχνητής νοημοσύνης για την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία μιας καινοτόμου λύσης ΤΠΕ - μιας πλατφόρμας που θα αναπτύξει μια τράπεζα δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την απασχόληση και την αγορά εργασίας, ένα εργαλείο αξιολόγησης δεξιοτήτων με χρήση serious games, πληροφορίες για τα δικαιώματα των μεταναστών και πολλά άλλα χρήσιμα εργαλεία.

Απώτερος στόχος είναι να μπορέσουν οι μετανάστες και πρόσφυγες να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις των τοπικών αγορών εργασίας και να βοηθήσει ταυτόχρονα τις τοπικές αρχές και τους επαγγελματίες να αξιολογήσουν και αξιοποιήσουν τις δεξιότητες των μεταναστών που φθάνουν στην Ευρώπη.

 

Εταίροι του προγράμματος:

Script & Go (Συντονιστής – Γαλλία)

Aspire_Igen (Ηνωμένο Βασίλειο)

Caritas Hellas (Ελλάδα)

CERTH (Ελλάδα)

Ciber Voluntarios (Ισπανία)

JCP Connect (Γαλλία)

Intrasoft (Ελλάδα)

Ison Psychometrica (Ελλάδα)

Learn & Go (Γαλλία)

Odyssea (Ελλάδα)

Studi Pluriversum (Ιταλία)

University of Rennes (Γαλλία)

VVA Brussels (Βρυξέλλες)

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://nadine-project.eu