Η ISON διαμορφώθηκε από την επιρροή όλων των ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί της τα 25 χρόνια λειτουργίας της. 
Συνεργάτες, στελέχη της και μέλη των Ομάδων Έργου της, Εκπαιδευόμενοι, Υποψήφιοι για σημαντικές θέσεις εργασίας,

Συμβουλευόμενοι για ζητήματα σταδιοδρομίας και Πελάτες, έχουν αφήσει το ίχνος τους στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της ταυτότητάς της. 

Την εταιρία διευθύνει ο Ν. Σταθόπουλος