Η αποστολή της ISON είναι:

Να βοηθά ανθρώπους και Οργανισμούς
να προοδεύουν,
αισθανόμενοι ασφαλείς,
αναβαθμίζοντας τις γνώσεις και τις ικανότητές τους,
ώστε να παίρνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις και
να βελτιώνουν τη συμπεριφορά και τις επιδόσεις τους,
για τον εαυτό τους και τους άλλους.

Οι Αρχές μας

- Ακεραιότητα και Συνέπεια: Λόγων και πράξεων, οικονομικών συναλλαγών, διάφανων και αξιοκρατικών διαδικασιών

- Εμπιστοσύνη και Υποστήριξη: Στους ανθρώπους μας, στους καινούργιους μας συνεργάτες και σε όλους όσους αποκτούν ή θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας.

- Σεβασμός και Ευγένεια: Αντιμετωπίζουμε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, σεβόμενοι τις ανάγκες και την προσωπικότητα του.

- Συνεχής Βελτίωση: Επινόηση και υιοθέτηση καινοτομιών με στόχο την βελτίωση προϊόντων και λειτουργιών, συνεχής ενημέρωση και έρευνα με χρήση ορθών επιστημονικών μεθόδων.

- Ομαδική εργασία

- Απόλυτη Εχεμύθεια