Το Μηχανογραφικό Δελτίο αποτελεί το τελευταίο αλλά και το πιο σημαντικό βήμα για μια επιτυχημένη εισαγωγή στα Πανεπιστημιακά ή Τεχνολογικά Ιδρύματα. 


Η εκπαίδευση απευθύνεται σε :

Ψυχολόγους, Εκπαιδευτικούς, Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους, Στελέχη Γραφείων Διασύνδεσης & Κέντρων Υποστήριξης στην Απασχόληση
 

Θεματολογία

- Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων των τμημάτων και αντιστοίχιση τμημάτων με επαγγέλματα.
- Προτεινόμενες σχολές με θετικές επαγγελματικές προοπτικές.
- Αναλυτικό υπολογισμό μορίων.
- Αναλυτική ενημέρωση για τις πρόσφατες τάσεις της αγοράς εργασίας.
- Αναλυτική πληροφόρηση για όλες τις σχολές. 

Στόχος του σεμιναρίου

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο Σύμβουλος θα είναι σε θέση να βοηθήσει ουσιαστικά το φοιτητή:

 

- Να αποφύγει πιθανά λάθη λόγω ελλιπούς πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης.
- Να δημιουργήσει ένα «δίχτυ ασφαλείας» με τμήματα χαμηλότερης βάσης αλλά θετικών επαγγελματικών προοπτικών.
- Να ιεραρχήσει σωστά τα τμήματα που τον ενδιαφέρουν.Να υπολογίσει σωστά τα μόριά του.
- Να επιλέξει τα τμήματα που ταιριάζουν στο μέγιστο βαθμό στα ενδιαφέροντα και στις κλίσεις του.

Εισηγητής

Εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επιμορφωμένος στη Συμβουλευτική και τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, με πολυετή εμπειρία στο τρόπο αναζήτησης πληροφοριών σχετικών με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 210 6420001
Fax : 2106424376
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 64, Πύργος Απόλλων, Αθήνα 115 23
Email: office@ison.gr