Εκπαίδευση Συμβούλων στο Σύστημα Μελέτης

Απευθύνεται σε:

Ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, στελέχη γραφείων διασύνδεσης.
 

Στόχοι

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να αφομοιώσουν και στη συνέχεια να μεταδώσουν τις αρχές καθώς και τις τεχνικές που διέπουν τη συστηματοποίηση της μελέτης και να μπορέσουν να βοηθήσουν τα νέα παιδιά ώστε να αποκτήσουν μία νέα θεώρηση και αντιμετώπιση της μελέτης, η οποία θα βασίζεται στην καλύτερη διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου τους αλλά και στην καλύτερη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, αναλογιζόμενοι την αντίληψη ότι  "το διάβασμα θέλει τρόπο, και όχι κόπο".

Το εργαστήριο αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις δυσκολίες που εμφανίζονται κατά την διάρκεια της μάθησης και κατά συνέπεια να παρέχουν βοήθεια σε τρίτους για την αντιμετώπισή τους, υποδεικνύοντας καινούριες μεθόδους και στρατηγικές μελέτης που θα οδηγήσουν σε πιο αποδοτική μελέτη, σε καλύτερη οργάνωση του χρόνου και σε αύξηση της εμπιστοσύνης προς τον εαυτό τους.

 

Θεματικές Ενότητες

- Τρόποι για την ανεύρεση προτεραιοτήτων και στόχων
- Διαχωρισμός των στόχων του παιδιού από αυτούς των γονέων
- Τρόποι αύξησης πιθανοτήτων για καλύτερη απόδοση
- Εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου καθημερινά
- Αίτια αναποτελεσματικής μάθησης
- Ασκήσεις χαλάρωσης
- Τεχνικές αποτελεσματικής μάθησης
- Τεχνικές παρακολούθησης και τήρησης σημειώσεων
- Τεχνικές επαναλήψεων
- Οργάνωση χρόνου


Για τις παραπάνω ενότητες θα δοθούν σημειώσεις και αρκετές βιωματικές ασκήσεις.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 210 6420001
Fax : 2106424376
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 64, Πύργος Απόλλων, Αθήνα 115 23
Email: office@ison.gr