Νο:2017-1-FR01-KA204-037216                                      Διάρκεια:01.09.2017 - 31.12.2019

Στόχοι

Η ενίσχυση των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενηλίκων, ώστε να μπορούν να εισαχθούν καλύτερα και ευκολότερα στην αγορά εργασίας και την κοινωνία, μέσα από την τόνωση των εκτελεστικών λειτουργιών τους.

Η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων που βοηθούν τους ενήλικες να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.

Ομάδα στόχος

¨ ΕΝΗΛΙΚΕΣ: με διαταραχές  εκτελεστικών λειτουργιών (EFD) & με φτωχή επίδοση στις εν λόγω λειτουργίες, χωρίς σχετική διάγνωση

¨ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ που εργάζονται με τους προαναφερόμενους ενήλικες.

Αποτελέσματα

¨ Οδηγός με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ενηλίκων με διαταραχές εκτελεστικών λειτουργιών

¨ Μεθοδολογία για την ανάπτυξη/ ενίσχυση/βελτίωση των εκτελεστικών λειτουργιών στους ενήλικες

¨ Πρόγραμμα με συγκεκριμένες τεχνικές που βασίζεται στον διαλογισμό και την ενίσχυση της μνήμης.

Εταίροι

  • Institut Corse de Formation et Recherche en Travail Social – Bastia, Γαλλία
  • Civiform societa cooperativa socjale - Cividale del Friuli (UD), Ιταλία
  • Πανεπιστήμιο PETRU MAIOR / TARGU MURES - TARGU MURES, Ρουμανία
  • Danmar Computers sp z o.o. – Rzeszów, Πολωνία
  • ISON PSYCHOMETRICA – Athens, Greece
  • VOLKSHOCHSCHULE IM LANDKREIS CHAM EV – Cham, Γερμανία
  • BEST INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND PERSONALTRAINING GMBH – Βιέννη, Αυστρία

Για περισσότερες πληροφορίες: http://danmar-computers.com.pl/sofia