Διαχείριση Αλλαγών


Οτι "τα πάντα ρει και ουδέν μένει", στην Ελλάδα είναι γνωστό από πολύ παλιά.

Οι Κινέζοι που έχουν εξ ίσου παλιό πολιτισμό, συμβολίζουν την αέναη αλλαγή, που είναι πηγή των πάντων, με το σύμβολο 

Εύχονται όμως επίσης, 'να μην είναι της μοίρας σου να ζήσεις σε καιρό αλλαγών':
Η αλλαγή είναι πάντα σύμφυτη με αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα είναι η πηγή του άγχους. Το άγχος καταστρέφει τη ζωή των ανθρώπων και την ανταγωνιστικότητα των οργανισμών.


Η αλλαγή όμως είναι προϋπόθεση και επακόλουθο της Ζωής.

Δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στα προηγούμενα. Αντί για 'διαχείριση' χρειάζεται ίσως καλύτερα να μιλάμε για ενεργητική ενίσχυση της αλλαγής, σε οργανισμούς που σε συνθήκες όπως οι σημερινές για πολλούς διαφορετικούς λόγους βρίσκουν δυσκολία να αναπροσδιορίζονται αυτόματα και να παραμένουν ανταγωνιστικοί.

Κρίσιμη Μάζα

Παρατηρώντας πόσο δύσκολο είναι να αλλάξουμε τις προσωπικές μας συνήθειες, γίνεται αντιληπτή και η δυσκολία για αλλαγή σε ένα σύστημα ανθρώπων, όπως κάθε οικονομικός ή διοικητικός οργανισμός. Είναι αποδεδειγμένο ιστορικά ότι μόνο μια κρίσιμη μάζα πολλών αλλαγών, που καταφέρνουν να εδραιωθούν, μπορεί να οδηγήσει ανεπιστρεπτί σε ποιοτική αλλαγή.
 

Δυνάμεις Πεδίου

Η βασική μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθούμε στην ISON για να προσδιορίζουμε τις συμπράττουσες και αντιμαχόμενες συνιστώσες της αλλαγής σε ένα σύστημα, είναι εξέλιξη της Μεθόδου Ανάλυσης Δυνάμεων Πεδίου.

Ξεκινώντας με ποιοτική ανάλυση και ποσοτική εκτίμηση των δυνάμεων που ανταγωνίζονται στο πεδίο της αλλαγής, επιδιώκουμε στη συνέχεια την ενίσχυση των φορέων που είναι φυσικοί σύμμαχοι στην επιχειρούμενη αλλαγή και την αποδυνάμωση των αντίθετων.
 

Εμβολιασμός

Όταν η αλλαγή δεν παράγεται μέσα στον οργανισμό σε αρκετό βαθμό ή προς τη σωστή κατεύθυνση, χρειάζεται να τον μπολιάσουμε. Η δημιουργία μιας αφοσιωμένης δύναμης φορέων της αλλαγής είναι το επόμενο βήμα μας, την οποία ενδυναμώνουμε και ενισχύουμε συνεχώς, αξιολογώντας και ανακατευθύνοντας συστηματικά το έργο της.
 

Διάχυση Γνώσης

Η διάχυση της νέας γνώσης και της νέας αντίληψης απαιτεί ένα συστηματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης όλου του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού. Το πρόγραμμα χρειάζεται να εισάγεται και να αναπτύσσεται με ελεγχόμενα βήματα και να αξιολογούνται προσεκτικά τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις του.
 

Αδράνεια

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε σε όλη τη διάρκεια της παρέμβασής μας στην υποστήριξη των στελεχών του οργανισμού και την ενδυνάμωση των ηγετών του. Χωρίς την εξασφάλιση της σταθερής πορείας από τις κεφαλές, ο υπόλοιπος οργανισμός θα υποκύψει υποχρεωτικά στη δύναμη της αδράνειας.
 

Όσμωση

Το είδος και η έκταση της παρέμβασής μας ποικίλλει, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. Γενικά, επιδιώκουμε να δημιουργούμε μικτές ομάδες έργου με τους συνεργαζόμενους φορείς, ώστε να διευκολύνεται η όσμωση της πληροφορίας και των καλών πρακτικών. Παράλληλα με το συμβουλευτικό έργο της που ακολουθεί την αντίληψη που περιγράψαμε, η ISON παρέχει μερικές εξειδικευμένες υπηρεσίες στην ίδια κατεύθυνση.