Διαχείριση Φήμης & Διαφήμιση online

Η ανάπτυξη και διαχείριση της Αναγνωρισιμότητας και της Φήμης που έχει ένα πρόσωπο, μια εταιρία, ένας τόπος ή ένα προϊόν, συνιστούν ένα σύνθετο έργο που προϋποθέτει την καλή κατανόηση τόσο του αντικειμένου, όσο και του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τα μηνύματα που λαμβάνουν.

Η διαφήμιση με όλες τις online μορφές της (above & below the line) είναι το μέσον για να περάσει το επιθυμητό μήνυμα στο επιθυμητό κοινό.

Η ISON χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες μεθοδολογίες του behavioral marketing για να διαμορφώνει αποτελεσματικά μηνύματα, που να φτάνουν στους αποδέκτες τους με όλα τα διαθέσιμα σύγχρονα μέσα.

Στη βάση αυτή σχεδιάζει Διαφημιστικές Εκστρατείες που χρησιμοποιούν τα όλα τα διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη του σκοπού της επικοινωνίας τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και στρατηγικά.
 

Internet & social media

Στο χώρο του διαδικτύου καλύπτουμε ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών επικοινωνίας,
αξιοποιώντας τις επαναστατικές μεθοδολογίες των behavioral economics.

Google Adwords
Facebook fan pages
Facebook Ads
YouTube Ads
Google+ community management
Word of Mouth marketing
Blogging

Και επιπλέον, μπορούμε να παρακολουθούμε 24/7 οτιδήποτε γράφεται στο
Ελληνικό ίντερνετ για τον πελάτη μας ή τους ανταγωνιστές του και να επεμβαίνουμε κατάλληλα για την υποστήριξη της θέσης του.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε μας στο 210 6420001 για μια συνάντηση.