Διαχείριση Κρίσεων
 
Βασικός άξονας της κρατούσας πρακτικής γύρω από τα ζητήματα εργασιακής ασφάλειας την οποία στηρίζει και η ελληνική νομοθεσία, είναι η ελαχιστοποίηση ή/και εξάλειψη κάθε είδους κινδύνου που προκύπτει από το είδος ή το περιβάλλον κάθε μορφής εργασιακής απασχόλησης.

Στόχοι των δράσεων της ISON στον τομέα Ασφάλειας, είναι:

- να οπλίσει τους οργανισμούς με αποτελεσματικά μέσα για την αποτροπή κινδύνων και τη μείωση των  επιπτώσεων σε περίπτωση εκδήλωσής τους

- να εμφυσήσει στους εργαζομένους που απασχολούνται σε θέσεις χαμηλού ή υψηλού κινδύνου την απόκτηση συναίσθησης του κινδύνου και να εξασφαλίσει τη βελτίωση της στάσης τους σχετικά με τα θέματα εργασιακής ασφάλειας

- να εκπαιδεύσει αυτούς που ασχολούνται με την ασφάλεια επαγγελματικά στις σύγχρονες πρακτικές, ώστε να αντεπεξέρχονται στα καθήκοντά τους με επάρκεια και ελαχιστοποίηση του κινδύνου.