Στρατηγικός Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Ο Στρατηγικός Επιχειρησιακός Σχεδιασμός αποτελεί μία από τις κρισιμότερες δράσεις για όλα τα μεγέθη εταιριών και σχετίζεται τόσο με τη λειτουργία όσο και με την ανάπτυξη τους.

Επικεντρώνεται στο να αναλύσει συστημικά την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις δυνατότητες της επιχείρησης και στο επιχειρηματικό περιβάλλον με τις ευκαιρίες και απειλές που προβάλει.

Στη συνέχεια, η ανάλυση αυτή οδηγεί σε διοικητικές αποφάσεις και εναλλακτικά σενάρια δράσης στρατηγικού χαρακτήρα σε στόχο την εξασφάλιση βιωσιμότητας και ανάπτυξης.