Συχνές Ερωτήσεις

Οι Νέοι ρωτούν


> Πώς ξέρουμε ότι αυτά τα τεστ είναι πράγματι αξιόπιστα;

Τα τεστ που χρησιμοποιούμε είναι διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά «εργαλεία» και χρησιμοποιούνται από μεγάλους οργανισμούς σε πολλές χώρες του κόσμου με μεγάλη επιτυχία. Τα τεστ αναπτύσσονται και ελέγχονται επιστημονικά και αναβαθμίζονται όποτε χρειάζεται για να είναι επίκαιρα. Δεν είναι καθόλου εύκολο να ξεγελαστούν. Υπάρχουν τεστ προσωπικότητας, για παράδειγμα, που είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε – εκτός των άλλων λειτουργιών τους – υπολογίζει και κάθε προσπάθεια του εξεταζόμενου να «εξαπατήσει» τον εξεταστή κατά τη διάρκεια του τεστ, ηθελημένα ή αθέλητα.

Αλλά, δεν είναι μόνον αυτό. Από κάθε ενδιαφερόμενο ζητείται επίσης να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο με προσωπικές πληροφορίες και να γράψει, μια σύντομη έκθεση. Με αυτά, καθώς και τα στοιχεία που συγκεντρώνονται στο στάδιο της συνέντευξης, ο Σύμβουλος έχει τη δυνατότητα να διασταυρώσει τις πληροφορίες που παίρνει από τα τεστ και να συνθέσει ένα πολύ ακριβές περίγραμμα της προσωπικότητας και των άλλων χαρακτηριστικών του συμβουλευόμενου. Η εμπειρία μας με πολλές εκατοντάδες ενδιαφερόμενων κάθε χρόνο επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται πριν από τα τεστ έχουν υψηλή συνάφεια με τα αποτελέσματά τους. Οι αποκλίσεις είναι σπανιότατες και, όταν συμβαίνουν, πάντα οφείλονται σε κάποιο συγκεκριμένο λόγο και διερευνώνται σε βάθος. 

> Τι γίνεται αν δε συμφωνώ με τα αποτελέσματα των τεστ σε ό,τι αφορά στις σπουδές ή στο επάγγελμα που μου συστήνεται να ακολουθήσω;

Τα αποτελέσματα των τεστ αποτελούν ένα καθρέφτη των ικανοτήτων και των επαγγελματικών κλάδων που ταιριάζουν με την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα αυτού που τα συμπληρώνει. Οι υποδείξεις κατευθύνσεων γίνονται από το Σύμβουλο που τα αναλύει με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Τα επαγγελματικά πεδία που προτείνονται πρέπει επομένως να αντιμετωπίζονται ως ένας οδηγός αναζήτησης και προβληματισμού. Ο ενδιαφερόμενος συζητάει σε βάθος με το Σύμβουλο τα αποτελέσματα, ώστε να κατανοήσει ο ίδιος και η οικογένειά του πως προκύπτουν οι συγκεκριμένες προτάσεις και ποιά ευρήματα τις στηρίζουν. Η επιλογή κατεύθυνσης είναι, φυσικά, απόφαση του ίδιου του ενδιαφερόμενου.

> Γιατί να κάνω το τεστ, αν ξέρω ήδη τι θέλω να γίνω;

Καταρχάς, για να επιβεβαιώσεις ότι βρίσκεσαι στο «σωστό δρόμο» και δεν ακολουθείς τις ιδέες που ίσως έχεις δεχτεί από την τηλεόραση ή από καθηγητές και το περιβάλλον. Οι περισσότεροι νέοι φοιτητές και μαθητές δεν είναι ικανοποιητικά πληροφορημένοι, ώστε να γνωρίζουν όλα όσα ένα συγκεκριμένο επάγγελμα απαιτεί. Αυτό που στην αρχή μπορεί να φαντάζει μια υπέροχη ιδέα, συχνά μετεξελίσσεται σε έναν πραγματικό εφιάλτη. Ίσως σου αρέσει να μαγειρεύεις, αλλά μπορείς ειλικρινά να το κάνεις επαγγελματικά, 8-14 ώρες τη μέρα για τα επόμενα 35 χρόνια;  

> Πρόκειται για τεστ νοημοσύνης;

Όχι. Τα περισσότερα τεστ νοημοσύνης μετρούν την ικανότητα του ατόμου να μαθαίνει, κάτι που συχνά αναφέρεται ως «ρευστή νοημοσύνη». Αυτή είναι μια διαδικασία που έχει να κάνει με «αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη» και «συναισθηματική νοημοσύνη». Με άλλα λόγια, λαμβάνεται υπόψη ότι το άτομο ήδη ξέρει πώς οι γνώσεις του επηρεάζουν και τις προσδοκίες του και τις ικανότητές του, που είναι απαραίτητες για ένα συγκεκριμένο επάγγελμα.

> Πώς διαφοροποιείται αυτό το τεστ από εκείνα που μας είχαν δοθεί στο σχολείο ή στο φροντιστήριο;

Εξαρτάται από ποια τεστ έπρεπε να κάνεις. Ορισμένα από τα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία έχουν συνεργασία με το Κέντρο μας και χορηγούν τα τεστ του προγράμματός μας. Τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που περιλαμβάνονται στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού δεν παρέχουν μόνο μια ένδειξη για το ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου, αλλά και πώς αυτά οι συνδυάζονται με την προσωπικότητά σου και τα ικανότητές σου. Είναι σημαντικό να προσέξεις ότι το προτεινόμενο επαγγελματικό μονοπάτι δεν αντανακλά μόνο τις ικανότητές σου, αλλά ταιριάζει, επίσης, με τον τύπο σου. Δε θα είσαι μόνο σε θέση να τα καταφέρνεις στο επάγγελμα που σου προτείνεται, αλλά θα είσαι ταυτόχρονα σε θέση να το αγαπάς!

> Γιατί να επιλέξω το δικό σας πρόγραμμα?

Η ISON Psychometrica έχει καθαρά ανθρωποκεντρική προσέγγιση σε όλες τις υπηρεσίες της.  Μια σειρά από συναντήσεις με έμπειρους επαγγελματίες Συμβούλους βοηθούν τον ενδιαφερόμενο να έχει όλη την υποστήριξη που πιθανώς χρειάζεται.
Τα τεστ που χρησιμοποιούνται για την αντικειμενική διάγνωση των προσωπικών χαρακτηριστικών του ενδιαφερόμενου είναι τα πιο αξιόπιστα διεθνή επιστημονικά εργαλεία για το σκοπό αυτό και τα αποτελέσματά τους παρουσιάζονται με την κατάλληλη Συμβουλευτική  υποστήριξη. Η υποστήριξη αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην επιλογή   επαγγέλματος, αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα πεδία  ενδιαφέροντος που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης: Συμβουλευτική στη διαχείριση του χρόνου, τεχνικές μελέτης, διαχείριση άγχους, οικογενειακά ζητήματα, παρουσίαση του εαυτού, κινητοποίηση κ.α.
Το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού συνεργάζεται με τους πιο έμπειρους και ικανούς Συμβούλους, καθώς προσφέρει τα μόνα στην Ελλάδα προγράμματα μεταπτυχιακής εξειδίκευσής τους.
Ο ενδιαφερόμενος παίρνει μια αναλυτική Έκθεση αποτελεσμάτων, σε κατανοητή γλώσσα, για να επανέλθει όσες φορές θέλει και να κατανοήσει όλες τις πλευρές του θέματος.

Οι Ενήλικες ρωτούν

> Είναι λογικό να κάνω τεστ στην ηλικία μου;

Βεβαίως! Είτε θέλετε μια αλλαγή στην καριέρα σας, είτε υποχρεώνεστε από τις καταστάσεις να την κάνετε, είτε εισέρχεστε για πρώτη φορά στον επαγγελματικό στίβο, η συμμετοχή σας σε ένα πρόγραμμα μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε τις σκέψεις σας και να θέσετε σε προοπτική τα ενδιαφέροντά σας και τις ικανότητές σας. Η ηλικία και τα βιώματα αποτελούν ανεκτίμητη εμπειρία, την οποία συχνά οι άνθρωποι υποτιμούν ή αγνοούν. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε την αξία αυτών των εφοδίων και να τα χρησιμοποιείτε με παραγωγικό τρόπο.

> Θα ήθελα να ενταχθώ στην αγορά εργασίας τώρα που τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει, αλλά δεν έχω εργαστεί ποτέ και δεν έχω καθόλου επαγγελματική εμπειρία. Νομίζω ότι δεν είμαι καλή/καλός σε τίποτα σημαντικό. Μπορεί ένα τεστ να είναι χρήσιμο για εμένα;

Και βέβαια μπορεί να είναι! Αρχικά, θα μείνετε έκπληκτοι από τον όγκο των χρήσιμων γνώσεων που διαθέτετε! Η διαχείριση της οικογένειας αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές διοικητικές θέσεις που μπορεί κάποιος να έχει. Οι άνθρωποι που είναι σε ένα εργασιακό περιβάλλον για χρόνια ίσως έχουν μακροχρόνια εμπειρία και γνώση, αλλά η δική σας εμπειρία στην επικοινωνία και τη συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να είναι πολύτιμη για συγκεκριμένες θέσεις, που προσφέρει η αγορά εργασίας.