Η ISON Psychometrica είναι ο μόνος ελληνικός φορέας που διαθέτει αυτοτελώς τεχνογνωσία και δυνατότητα παραγωγής και στάθμισης ψυχομετρικών τεστ σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Η τεχνογνωσία της αυτή, έχει κάνει δυνατή την αποκλειστική συνεργασία για την ελληνική έκδοση των τεστ που βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας αναγνώρισης με τα διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα, όπως τα Πανεπιστήμια της Μιννεσότα και του Harvard, καθώς και με διεθνείς Οίκους, όπως το Performance Assessment Network (PAN).

Καθένα από τα τεστ που διαθέτουμε είναι μια αυστηρά δομημένη, συστηματική και σταθμισμένη διαδικασία για την ασφαλή και ακριβή πρόβλεψη συγκεκριμένων νοητικών χαρακτηριστικών των εξεταζομένων.

 

Τεστ Προσωπικότητας

που αφορούν στην αξιολόγηση του τρόπου που σκέπτεται
και αντιδρά το άτομο στις διάφορες καταστάσεις

Minnesota Multiphasic Personality Inventory®2 (MMPI®2)
Personality Evaluation Questionaire (PEQ)

(PEQ 4.0 - ISBN:978-618-84858-3-9) 

(PEQ 5.0 - ISBN:978-618-84858-9-1) 

(PEQ 5.1 - ISBN:978-618-88799-8-0) 


Personality Traits Questionnaire (PTQ)

(PTQ - ISBN:978-618-84858-7-7) 


Τεστ Προσωπικότητας (16PF)
Προβολικό Test Thematic Apperception Test (TAT)

 

Τεστ της Society For Human Resource Management (SHRM)

αποτελεί τη μεγαλύτερη ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο που ειδικεύεται σε θέματα  Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Αξιολόγηση Προσωπικότητας και Δεξιοτήτων
Επιλογή μεσαίων και ανωτέρων στελεχών
Coaching & Ηγεσία
Αξιολόγηση Υπαλληλικών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων

Αξιολόγηση 360°
Διερεύνηση Προοπτικών Ανέλιξης
Οργάνωση και Ανάπτυξη της Ομαδικότητας
Αυτοανάπτυξη
Μηχανικές και Τεχνικές Δεξιότητες
Κλινική Αξιολόγηση
Αποτύπωση Εργασιακού Κλίματος

Τεστ Ικανοτήτων

που αφορούν στη φυσική ευκολία των ανθρώπων να κάνουν ορισμένα πράγματα.

Τεστ Ικανοτήτων Comprehensive Ability Battery (CAB®)
Τεστ Ικανοτήτων Advanced Aptitude Test (AAT)

Τεστ Αξιών και Κινήτρων

που αφορούν στα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα της συμπεριφοράς των ανθρώπων.

Τεστ Αξιών και Κινήτρων

Ερωτηματολόγιo Ενδιαφερόντων

αναφέρονται στις δραστηριότητες
που μας αρέσει να επαναλαμβάνουμε στη ζωή μας

Ερωτηματολόγια Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Ερωτηματολόγια

Ηγεσίας (LOQ®)
Αναγνώρισης του Τρόπου Διοίκησης (SAS-RΙ®)

Έρευνα εργασιακής ικανοποίησης (OSI®)

Σε αποκλειστική συνεργασία με το European Association for Management (CECIOS) προσφέρεται εργαλείο αξιολόγησης 360°.

 Επιπλέον, σε συνεργασία με τον μεγαλύτερο οργανισμό ανθρώπινου δυναμικού, το Society for Human Resource Management (SHRM), προσφέρονται περισσότερα από 420 τεστ 50 κορυφαίων οίκων της Ευρώπης και των ΗΠΑ, για χορηγήσεις στην αγγλική γλώσσα από το ίντερνετ.