Τεστ Αξιολόγησης Ψυχοπαθολογίας MMPI®-2

το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνθέν εργαλείο για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας στον κόσμο

Τεστ Αξιολόγησης Ψυχοπαθολογίας MMPI®-2


Προβολικό Τεστ TAT

χρησιμοποιείται ως μέρος μιας συνολικής αξιολόγησης της προσωπικότητας καθώς και ως μέσο για την ερμηνεία διαταραχών συμπεριφοράς, ψυχοσωματικών ασθενειών, νευρώσεων και ψυχώσεων

Προβολικό Test TAT (Thematic Apperception Test)

Υπηρεσίες Χορήγησης

Η ISON αναλαμβάνει τη χορήγηση τεστ σε μεμονωμένα πρόσωπα ή ομάδες, στα γραφεία της ή σε άλλους κατάλληλους χώρους, με εξειδικευμένους συνεργάτες και εγγυώμενη το αδιάβλητο της εξέτασης και την έγκαιρη παράδοση αποτελεσμάτων.

Μετά από παραπομπή, εξετάζει επιμέρους κλίμακες που ενδιαφέρουν τον ψυχολόγο ή τον ψυχίατρο.

Υπηρεσίες Διόρθωσης

Επιπλέον αναλαμβάνει τη διόρθωση των τεστ που χορηγείτε και την παραγωγή διαγραμμάτων και εκθέσεων αποτελεσμάτων σε σύντομο χρόνο και με εγγυημένη ακρίβεια. Για επείγουσες περιπτώσεις παρέχουμε επιπλέον υπηρεσία express, με παράδοση αποτελεσμάτων σε 4 ώρες.


Προστασία Απορρήτου

Η ISON τηρεί με τον αυστηρότερο τρόπο το απόρρητο των στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση της μέσω των έργων που πραγματοποιεί για οποιοδήποτε λόγο. Ουδέποτε αποκαλύπτει οποιαδήποτε στοιχεία είτε για τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται, είτε για τα φυσικά πρόσωπα. Πρόσβαση στα στοιχεία που προκύπτουν έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτό συνεργάτες της, οι οποίοι δεσμεύονται επιπλέον από τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας του κλάδου τους.

Επιπλέον, τηρεί όλες τις προδιαγραφές που θέτει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και έχει την άδειά της για την τήρηση όποιων στοιχείων χρειάζονται για το έργο της. Όλα τα έντυπα, είτε ηλεκτρονικά είτε οποιαδήποτε άλλα αρχεία με επώνυμα στοιχεία καταστρέφονται μετά την ολοκλήρωση του κάθε έργου. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε γνώση της εταιρίας στα πλαίσια της δραστηριότητάς της διατηρούνται μόνο ανώνυμα και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Η αρχή που διέπει την εταιρία από την ίδρυσή της και την δραστηριοποίησή της στο ευαίσθητο πεδίο του Ανθρώπινου Παράγοντα, συνοψίζεται στη φράση που συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις δημοσιεύσεις στις οποίες έχει προβεί για την αναζήτηση στελεχών:

Η απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για ραντεβού παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 64 20 001.