Τεστ Προσωπικότητας

Η προσωπικότητα είναι το χαρακτηριστικότερο στοιχείο του καθενός. Καθορίζει τον τρόπο συμπεριφοράς στην προσωπική και επαγγελματική ζωή. 

Η ISON διαθέτει κάποια από τα σημαντικότερα τεστ διεθνώς, που μπορούν να εντοπίσουν με ακρίβεια πάνω από 100 χαρακτηριστικά προσωπικότητας.

- Minnesota Multiphasic Personality Inventory®2 (MMPI®2) (ISBN:960-88799-2-2)
- Personality Evaluation Questionaire (PEQ) (ISBN:978-960-88799-8-0)
- Personality Traits Questionnaire (PTQ) (ISBN:978-618-84858-7-7)
- Τεστ Προσωπικότητας (16PF)
- Προβολικό Test Thematic Apperception Test (TAT) (ISBN:978-960-88799-3-5)

Επιπλέον, σε συνεργασία με τον μεγαλύτερο οργανισμό ανθρώπινου δυναμικού, το Τεστ της Society of Human Resources Management (SHRM®), προσφέρονται 25 επιπλέον τεστ προσωπικότητας για εξέταση στην αγγλική online.