Minnesota Multiphasic Personality Inventory®2 (MMPI®2)

Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Minnesota MMPI®-2

Το τεστ προσωπικότητας MMPI®-2 αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνθέν εργαλείο για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας στον κόσμο.

Το MMPI®-2 περιέχει 120 δείκτες  (κλινικές κλίμακες και υποκλίμακες, κλίμακες ανά κατηγορία καθώς και συμπληρωματικές κλίμακες), καθώς και 8 κλίμακες εγκυρότητας. 

Που χρησιμοποιείται

To τεστ προσωπικότητας MMPI®-2 χρησιμοποιείται:

 • στην κλινική πράξη, για ακριβή διαφοροδιάγνωση ψυχοπαθολογίας
 • για να αναγνωρίζονται κρίσιμοι ψυχολογικοί παράγοντες στην επιλογή προσωπικού για θέσεις επικινδυνότητας ή ασφαλείας
 • σε δικαστικά πλαίσια. 

Επιπλέον χρησιμοποιείται στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας και στην συμβουλευτική γάμου και οικογένειας.

Σε κλινικό πλαίσιο το MMPI®-2 είναι απαραίτητο για:

- Αξιολόγηση συμπτωμάτων κοινωνικής και προσωπικής δυσλειτουργίας
- Διαμόρφωση κλινικών διαγνώσεων
- Σχεδιασμό στρατηγικών αποτελεσματικής θεραπείας
- Αξιολόγηση συμμετεχόντων σε προγράμματα απεξάρτησης και επιλογή των κατάλληλων θεραπευτικών προσεγγίσεων

Βασικά χαρακτηριστικά για την επιλογή προσωπικού που αναγνωρίζονται από το MMPI®-2 περιλαμβάνουν:

- Αντικοινωνική συμπεριφορά 
- Διαπροσωπική δυσπιστία
- Παρεκκλίνουσες σκέψεις και συμπεριφορές
- Συναισθηματική αστάθεια
- Ισχύς του Εγώ
- Ενοχική προδιάθεση
- Προδιάθεση για κατάχρηση ουσιών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες,

για να παραγγείλετε κωδικούς χρήσης,

ή για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής στην εκπαίδευση,

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 6420001 ή στείλτε μέιλ στο office@ison.gr.

 

Περισσότερα:

Κλiμακες

8 Κλίμακες Εγκυρότητας
5 Υποκλίμακες Υπερβολικής Παρουσίασης του Εγώ
10 Κλινικές Κλίμακες
9 Αναδομημένες Κλινικές Κλίμακες (ΑΚ)
15 Κλίμακες Περιεχομένου
27 Κλίμακες Δομικών Στοιχείων Περιεχομένου
20 Συμπληρωματικές Κλίμακες
31 Κλινικές Υποκλίμακες (Harris-Lingoes και Υποκλίμακες Κοινωνικής Εσωστρέφειας)

Ειδικά χαρακτηριστικά που μετρώνται

- Υποχονδρίαση (hypochondriasis)
- Κατάθλιψη (depression)
- Υστερία (hysteria)
- Ψυχοπαθητική απόκλιση (psychopathic deviance)
- Ταύτιση με το φύλο (masculinity-femininity)
- Παράνοια (paranoia)
- Αγχώδεις αντιδράσεις (anxiety reactions)
- Σχιζοφρένεια (schizophrenia)
- Υπομανία (hypomania)
- Κοινωνική εσωστρέφεια (social introversion)
- Άγχος
- Απώθηση
- Ισχύς του Εγώ
- Κυριαρχία
- Κοινωνική Ευθύνη
- Κολεγιακή Δυσπροσαρμοστικότητα
- Διαταραχή Μετα- Τραυματικού Στρες
- Κλίμακα Συζυγικού Άγχους
- Εχθρότητα
- Υπερ- Ελεγχόμενη Εχθρότητα
- Κλίμακα Αλκοολισμού του MacAndrew- Αναθεωρημένη
- Κλίμακα Παραδοχής της Εξάρτησης
- Κλίμακα Λανθάνουσας Εξάρτησης
- Κλίμακες Ρόλου του Φύλου
- Επιθετικότητα
- Ψύχωση
- Έλλειψη Κινήτρων
- Αρνητικό Συναίσθημα / Νευρωτισμός
- Εσωστρέφεια / Χαμηλό Θετικό Συναίσθημα

Παραγωγή αποτελεσμάτων

Τα συμπληρωμένα φύλλα απαντήσεων σκανάρονται και η Διόρθωση γίνεται αυτόματα από τον υπολογιστή. από τον οποίο παράγονται κατευθείαν τα διαγράμματα των αποτελεσμάτων.

Υλικό

 • Εγχειρίδια Αξιολόγησης & Ερμηνείας των Αποτελεσμάτων

"Χορήγηση, Βαθμολόγηση & Ερμηνεία του MMPI®-2"
Βασισμένο στην αναθεωρημένη έκδοση του 2001 του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα των: James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen, W. Grant Dahlstrom, and Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press. For the Greek Translation: ISON Psychometrica Μετάφραση στα ελληνικά: ISON Psychometrica “

"Αναδομημένες Κλινικές Κλίμακες Δημιουργία & Στάθμιση"
Βασισμένο: Test Monograph Copyright © 2003 by the Regents of the University of Minnesota: Auke Tellegen, Yossef S. Ben-Porath, John L. McNulty, Paul A. Arbisi, John R. Graham, and Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press. Μετάφραση στα ελληνικά: ISON Psychometria 

 • Ερωτηματολόγια
 • Φύλλα Απαντήσεων
 • Λογισμικό Παραγωγής Αποτελεσμάτων

 

Προμήθεια του τεστ & παροχή υπηρεσιών service bureau.

 • Το τεστ διατίθεται σε ψυχολόγους που έχουν λάβει την εξειδικευμένη εκπαίδευση στη χρήση και ερμηνεία του τεστ στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 • Η ISON διοργανώνει 3-4 φορές ετησίως εκπαιδεύσεις στη χρήση και ερμηνεία του MMPI®-2.
 • Από την ISON προσφέρονται υπηρεσίες χορήγησης, διόρθωσης & παραγωγής αποτελεσμάτων του MMPI®-2.

 


Δείγματα Διαγραμμάτων


Εκπαίδευση


Βιβλιογραφία

Για περισσότερες πληροφορίες,

για αγορά του τεστ,

για να παραγγείλετε κωδικούς χρήσης του λογισμικού παραγωγής αποτελεσμάτων,

ή για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής στην εκπαίδευση,

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 642 0001, 

ή στείλτε μέιλ στο office@ison.gr.

 

Η Ελληνική στάθμιση του MMPI®-2

Το MMPI®-2 σταθμίστηκε στον Ελληνικό πληθυσμό στο διάστημα 2004-2006.

Η δημοσίευση της στάθμευσης έγινε στο International Psychology Bulletin της American Psychological Association το 2007: “Cross-cultural Robustness of the MMPI-2” (Naoum Karaminas, Panagiotis Georgakas, Aristotelis Kantas, Ioannis Tsaousis, Kalliopi Marini, Aspasia Karakosta & Nikos Stathopoulos) International Psychology Bulletin, Volume 11 No3 Summer 2007

Η Ελληνική στάθμιση παρουσιάστηκε στα συνέδρια:

 • 26th International Congress of Applied Psychology-Athens, July 17, 2006. Naoum Karaminas & Nikos Stathopoulos: «MMPI®-MMPI®2  in Greece, A comparative view»
 • 11Ο Συνέδριο ΕΛΨΕ- Ρέθυμνο, Απρίλιος 2007. Καλλιόπη Μαρίνη: «ΜΜΡΙ®-2 - Η ανανεωμένη έκδοση στην Ελλάδα»

Τα πλεονεκτήματα του αναβαθμισμένου MMPI®-2

Το MMPI®-2 δημοσιεύθηκε το 1989, αναθεωρώντας το ιστορικό MMPI® και εισάγοντας ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών αλλαγών. Στη συνέχεια, ακολούθησαν άλλες δύο σημαντικές ομάδες βελτιώσεων, εμπλουτίζοντας το τεστ με πρόσθετα σημαντικά ευρήματα.

Οι ερωτήσεις διορθώθηκαν, προκειμένου να εξαλειφθεί τυχόν ασάφεια ή φυλετική διατύπωση και το ξεπερασμένο περιεχόμενο, ενώ παράλληλα διαγράφηκαν οι ερωτήσεις με αμφισβητήσιμο περιεχόμενο. Εισήχθησαν νόρμες  πολύ πιο αντιπροσωπευτικές του πληθυσμού. Παρουσιάστηκε ένα συνεπέστερο σχήμα (format) για τις Τ τιμές για τις κλινικές κλίμακες (εκτός από την 5 και την 0) και τις κλίμακες περιεχομένου: Αντί να καθορίζονται απλές γραμμικές Τ τιμές από το μέσο όρο του απόλυτου σκορ και τις τυπικές αποκλίσεις για μια κλίμακα, δημιουργήθηκαν ομοιόμορφες Τ τιμές, προκειμένου να παράγουν ουσιαστικά το ίδιο εύρος και κατανομή για όλες τις κλίμακες.

Το MMPI®-2 εισήγαγε τρεις κλίμακες εγκυρότητας - FB, VRIN, και TRIN - που συμβάλλουν σημαντικά στην αναγνώριση των μη έγκυρων προφίλ. Αυτές οι τρεις κλίμακες, μαζί με το FP και το S - μέτρα εγκυρότητας που δημιουργήθηκαν μετά την δημοσίευση του MMPI®-2 και που πραγματεύονται στην ερευνητική βιβλιογραφία του εργαλείου- έχουν προστεθεί στο προφίλ των κλιμάκων εγκυρότητας και των κλινικών κλιμάκων του MMPI®-2.

Επίσης προστίθενται στo MMPI®-2 οι κλίμακες τμημάτων περιεχομένου (Ben- Porath & Sherwood, 1993), που συμβάλλουν στην ερμηνεία των κλιμάκων περιεχομένου. Αυτό το αναθεωρημένο εγχειρίδιο εισάγει ένα νέο σύνολο συμπληρωματικών κλιμάκων, το PSY 5, που αναπτύσσεται από τους Harkness, McNulty και Ben-Porath (1995). Αυτές οι κλίμακες βασίζονται στο μοντέλο PSY 5 προσωπικότητας και ψυχοπαθολογίας που δημιουργήθηκε από τον Harkness και τους συνεργάτες του.

Το έτος 2000 παρουσιάστηκαν οι ΑΚ Κλίμακες που κατασκευάστηκαν με σκοπό να διατηρήσουν τις σημαντικές περιγραφικές ιδιότητες των υπαρχουσών Κλινικών Κλιμάκων του MMPI®-2 και να ενισχύσουν παράλληλα την ιδιαιτερότητά τους. Αναπτύχθηκε μία μέτρηση Αποθάρρυνσης (Demoralization), μια ευρεία, συγκινησιακά-χρωματισμένη διάσταση, η οποία αντιπροσωπευόταν, ως ένα βαθμό, σε κάθε μια από τις Κλινικές Κλίμακες. Στη συνέχεια, διεξήχθησαν χωριστές αναλύσεις για τις δέκα βασικές Κλινικές Κλίμακες με σκοπό να προσδιορίσουμε τα ιδιαίτερα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε μιας, αφού απομακρύναμε την διακύμανση της Αποθάρρυνσης. Συγκεντρώθηκαν, έπειτα, ένα σύνολο κλιμάκων πυρήνος (Seed Scales), προκειμένου να εντοπισθούν τα βασικά χαρακτηριστικά και κάθε Seed Scale συσχετίσθηκε και με τα 567 λήμματα του MMPI®-2.

Βάσει των συσχετίσεων αυτών αναπτύχθηκε ένα σύνολο κλιμάκων ΑΚ προκειμένου να παρουσιαστούν τα ιδιαίτερα βασικά χαρακτηριστικά κάθε Κλινικής Κλίμακας.

Εντούτοις, η ανάπτυξη των εννέα Αναδομημένων Κλινικών Κλιμάκων περιέλαβε αναλύσεις και των δέκα Κλινικών Κλιμάκων. Ένας μικρός αριθμός τελικών βελτιώσεων των κλιμάκων έγινε με τη βοήθεια των κατάλληλων εξωτερικών (extra-test) δεδομένων κριτηρίου.

Οι ψυχομετρικές αναλύσεις έδειξαν ότι οι ΑΚ Κλίμακες είναι τουλάχιστον τόσο αξιόπιστες, όσο και οι αντίστοιχες Κλινικές Κλίμακες.

Από το Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα η διάθεση και υποστήριξη του ιστορικού MMPI® διακόπηκε οριστικά το 1999. Από την κυκλοφορία του MMPI®-2, έχουν δημοσιευθεί περισσότερα από 2.000 επιστημονικά άρθρα παρουσιάζοντας μελέτες που το συμπεριλαμβάνουν. Σήμερα (2019) κυκλοφορούν πάνω από 250 βιβλία που το MMPI®-2 αναφέρεται στον τίτλο τους.

Πρόσφατες μελέτες έχουν εστιάσει στους τρόπους με τους οποίους πρέπει να ερμηνεύονται οι τυποποιημένες κλίμακες και οι κωδικοί τύποι, στην εγκυρότητα των πρόσφατα αναπτυγμένων κλιμάκων και στη συμβολή του MMPI®-2 όσον αφορά στην αξιολόγηση σε μια ευρεία ποικιλία περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της διανοητικής υγείας νοσηλευομένων και εξωτερικών ασθενών, της επιλογής προσωπικού, στη δικαστική και σωφρονιστική χρήση. Δεδομένου ότι αυτή η μεγάλη εμπειρική βάση δεδομένων συνεχίζει να αυξάνεται, μαθαίνουμε διαρκώς περισσότερα για την αποτελεσματική χρήση το MMPI®-2.

Minnesota Multiphasic Personality Inventory®2 (MMPI®2)

Το MMPI®-2 κατατάσσεται στην κορυφαία θέση
όλων των ψυχομετρικών τεστ 
του κόσμου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες,

για αγορά του τεστ,

για να παραγγείλετε κωδικούς χρήσης του λογισμικού παραγωγής αποτελεσμάτων,

ή για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής στην εκπαίδευση,

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 6420001, 

ή στείλτε μέιλ στο office@ison.gr.