Αξιολόγηση Υπαλληλικών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων

Tα test επιλογής προσωπικού έχουν δημιουργηθεί για την αξιολόγηση υπαλληλικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.

1. Administrative and Clerical Questionnaire ACQ
2. Applicant Risk Profiler (ARP)
3. Call Centre Pro
4. Career Ethic Inventory (CEI)
5. Cognitive Aptitude Test
6. Convenience Store Test of Reliable Employees (CSTORE)
7. DAT for PCA Abstract Reasoning Test
8. DAT for PCA Language Usage Test
9. DAT for PCA Mechanical Reasoning Test
10. DAT for PCA Numerical Ability Test
11. DAT for PCA Space Relations Test
12. DAT for PCA Verbal Reasoning Test
13. Employee Aptitude Survey Test #1 - Verbal Comprehension
14. Employee Aptitude Survey Test #2 - Numerical Ability
15. Employee Aptitude Survey Test #6 - Numerical Reasoning
16. Employee Aptitude Survey Test #7 - Verbal Reasoning
17. Employee Aptitude Survey Test #10 - Symbolic Reasoning
18. Employee Productivity Report (EPR)
19. Healthcare-Employee Productivity Report (HEPR™)
20. Industrial Reading Test
21. Judgment at Work Survey for Customer Service
22. Light Industrial Skills Test (LIST)
23. Llobet Reasoning Test
24. Managerial, Professional, and Technical Questionnaire (MPTQ)
25. Manufacturing Operations Questionnaire
26. Microsoft Access 2003 Standard
27. Microsoft Excel 2000 Standard
28. Microsoft Power Point 2003 Standard
29. Office Skills Battery
30. Personnel Assessment Selection Survey III - Net (PASS III - Net)
31. PPM Applied Power Test
32. PPM Mechanical Understanding
33. PPM Numerical Computation
34. PPM Numerical Reasoning
35. PPM Perceptual Reasoning
36. PPM Processing Speed
37. PPM Spatial Ability
38. PPM Verbal Comprehension
39. PPM Verbal Reasoning
40. Customer Service Profile
41. Professional Employment Test - Short Form (PET)

42. QWIK-RELY
43. Reid Report 29th Ed.
44. Sales Potential Inventory (SPI)
45. Service Ability Inventory (SAI)
46. Service First
47. Service Relations Profile (SRP)
48. Skills Profiler
49. SureHire®
50. Teller Test
51. Workforce Effectiveness Inventory (WEI)