Επιλογή Μεσαίων και Ανωτέρων Στελεχών

Σειρά από τεστ και ερωτηματολόγια χρήσιμων για την επιλογή μεσαίων και ανώτερων στελεχών.

Διερευνούν τα στοιχεία εκείνα της προσωπικότητας που συμβάλλουν στην αποτελεσματική ηγεσία, καθώς και επιμέρους δεξιότητες των υποψηφίων στελεχών που έχουν σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης.

1. Administrative and Clerical Questionnaire ACQ
2. Devine Inventory/SelectBest
3. Leadership Opinion Questionnaire (LOQ)
4. Managerial, Professional, and Technical Questionnaire (MPTQ)
5. Numerical Analysis Test (NMT4)
6. OPQ32n
7. Professional Employment Test
8. Raven's Standard Progressive Matrices (SPM)
9. Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA)
10. Advanced Numerical Reasoning Appraisal (ANRA)
11. Job Requirements Questionnaire (JRQ)
12. Management Development Questionnaire (MDQ)
13. Manufacturing Operations Questionnaire
14. Numerical Critical Reasoning Test (NCT1)

15. ORPHEUS
16. Professional Employment Test - Short Form (PET)

17. Restaurant Manager Assessment Report
18. Work Personality Index Select (WPI Select)
19. Career Automotive Retailing Scale (CARS)
20. DeMoulin Leadership Development Series (LDS)
21. Managerial Values Profiles (MVP)
22. New Workforce Inventory (NWI) – Revised
23. OPQ32i
24. PASAT 2000 Questionnaire (PASAT 2000)
25. Raven's Advanced Progressive Matrices (APM)
26. Sales Potential Inventory (SPI)
27. Workforce Effectiveness Inventory (WEI)