Κλινική Αξιολόγηση

Η καθημερινότητα των παιδιών και εφήβων στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον άπτεται της προσοχής των γονέων και των εκπαιδευτικών τους, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίζουν ύπαρξη αποκλίνουσας συμπεριφοράς.

Τα συγκεκριμένα ψυχομετρικά εργαλεία δίνουν την δυνατότητα διερεύνησης ψυχοπαθολογίας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και σε εφήβους. Επιπλέον, διερευνούν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις με τα άλλα παιδιά, καθώς και με τους ενηλίκους. Είναι κατάλληλα για χρήση στα σχολεία και σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης.

1. Adolescent Symptom Inventory-4 Parent Checklist
2. Adolescent Symptom Inventory-4 Teacher Checklist
3. Child Symptom Inventory-4 Parent Checklist 
4. Early Childhood Inventory-4 Parent Checklist
5. Early Childhood Inventory-4 Teacher Checklist
6. Eating Inventory
7. Pain Assessment Battery
8. Pain Coping Inventory
9. Parenting Satisfaction Scale
10. Patient Communication Insights
11. Stress Symptoms Checklist
12. Substance Abuse Subtle Screening Inventory-3
13. Youth’s Inventory-4