Μηχανικές και Τεχνικές Δεξιότητες

Για πολλές θέσεις εργασίας είναι απαραίτητη η κατανόηση μηχανικών και τεχνικών εννοιών, ώστε οι εργαζόμενοι να επιτυγχάνουν την βέλτιστη απόδοση.

Τα συγκεκριμένα τεστ διερευνούν τις ατομικές δεξιότητες σε μια ευρεία ομάδα τεχνικών εργασιών.

1. Air Conditioning Specialist- Form SWA-E
2. Bennett Mechanical Comprehension Test (BMCT)

3. Bennett Mechanical Comprehension Test (BMCT) Form S
4. BldgTest-Form B-E
5. DAT for PCA Mechanical Reasoning Test
6. DAT for PCA Numerical Ability Test
7. DAT for PCA Space Relations Test
8. DAT for PCA Verbal Reasoning Test
9. Data Entry-Alphanumeric
10. Data Entry-Numeric
11. ElecTest
12. Electric Aptitude Test
13. ElectronTest Form H-C
14. Employee Aptitude Survey Test #1 - Verbal Comprehension
15. Employee Aptitude Survey Test #2 - Numerical Ability
16. Employee Aptitude Survey Test #5 – Space Visualization
17. Employee Aptitude Survey Test #6 - Numerical Reasoning
18. Employee Aptitude Survey Test #7 - Verbal Reasoning
19. Employee Aptitude Survey Test #10 - Symbolic Reasoning
20. Light Industrial Skills Test (LIST)
21. MainTest

22. Mechanical Aptitude Test
23. MecTest
24. PPM Applied Power Test
25. PPM Mechanical Understanding
26. PPM Numerical Computation
27. PPM Numerical Reasoning
28. PPM Perceptual Reasoning
29. PPM Processing Speed
30. PPM Spatial Ability
31. PPM Verbal Comprehension
32. PPM Verbal Reasoning
33. Raven's Standard Progressive Matrices (SPM)
34. Skills Profiler
35. Teller Test
36. Multi-Craft Aptitude Test
37. Multi-Craft Test
38. SkillCheck Accounting- Accountant
39. SkillCheck Accounting- Accounts Payable
40. SkillCheck Accounting- Accounts Receivable
41. SkillCheck Accounting- Bookkeeper
42. SkillCheck Accounting- Business Documents
43. SkillCheck Accounting- Cost Accounting
44. SkillCheck Accounting- Financial Statements
45. SkillCheck Accounting- Inventory Depreciation
46. SkillCheck Accounting- Math Skills
47. SkillCheck Accounting- Payroll
48. SkillCheck Accounting- Taxes
49. SkillCheck Accounting- Terminology