Αξιολόγηση Προσωπικότητας και Δεξιοτήτων

Κάθε εργασία ή ρόλος απαιτεί ένα μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών προσωπικότητας για τη βέλτιστη επίδοση.

Τα τεστ προσωπικότητας εγγυώνται την επιτυχία στην επιλογή προσωπικού, μέσω της μέτρησης των σημαντικών χαρακτηριστικών αλλά και συμπεριφορών που απαιτούνται για κάθε θέση.

Αποτελούν επίσης σημαντικά εργαλεία για την προσωπική ανάπτυξη και μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των στελεχών.

1. AMA DISC Survey AMA DISC SurveyCoaching Style Inventory (CSI)
2. Conditional Reasoning Test of Aggression (CRT-A)
3. Devine Inventory/SelectBest
4. Employee Screening Questionnaire
5. FOCUS 5:S (Second Edition of MPQ5)
6. FOCUS 5:A (Second Edition of WPQ)
7. FOCUS 8
8. FOCUS Creativity
9. Gordon Personal Profile—Inventory
10. Hallmarks of Excellence in Leadership™
11. Hogan Development Survey
12. Hogan Personality Inventory
13. Management Development Questionnaire (MDQ)
14. Manchester Personality Questionnaire (MPQ14.2)
15. MPQ Factor Version 5 (MPQ5)
16. Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI)
17. Numerical Critical Reasoning Test (NCT1)
18. Numerical Analysis Test (NMT4)
19. New Workforce Inventory (NWI) – Revised
20. New Workforce Inventory (NWI) - (Short-Form Personal Report) – Revised
21. OPQ32i
22. OPQ32n
23. ORPHEUS
24. Six Factor Personality Questionnaire
24. Personality Research Form (PRF)
25. Time Management Practices Inventory (TMPI)
26. Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA)
27. Winning Profile Athlete Inventory (WPAI)
28. Workforce Effectiveness Inventory (WEI)
29. Work Personality Index Select (WPI Select)
30. Work Profile Questionnaire (WPQ)
31. Work Profile Questionnaire-Emotional Intelligence Version