Ολοκληρωμένο Σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού online

Το e-mellon είναι το ολοκληρωμένο σύστημα Επαγγελματικού προσανατολισμού σε ηλεκτρονική μορφή, που χρησιμοποιείται περισσότερο από τους Έλληνες μαθητές.

Πρόκειται για εξελικτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε τρία στάδια:
Στο πρώτο στάδιο διερευνώνται οι ικανότητες των μαθητών Γ’ Γυμνασίου ή Α΄Λυκείου.
Στο δεύτερο στάδιο διερευνώνται τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των μαθητών Β’ Λυκείου,
ενώ στο τρίτο στάδιο οι μαθητές της Γ΄Λυκείου συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο επαγγελματικών ενδιαφερόντων.

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να ξεκαθαρίσουν τι τους ταιριάζει, τι τους αρέσει και σε τι έχουν κλίση, έτσι ώστε να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Διερεύνηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων

Τι μπορώ να κάνω; Ποιος είναι οι κλίσεις μου;

Η διερεύνηση των Ικανοτήτων είναι βασικό στοιχείο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Αποκαλύπτουν τις κλίσεις του μαθητή, τους τομείς στους οποίους τα καταφέρνει με μεγαλύτερη ευκολία και είναι περισσότερο αποτελεσματικός.

Οι Ικανότητες αποκαλύπτονται από 10 σύντομα τεστ της Classic Abilities Battery | (ISBN:978-618-84858-5-3) . Τα τεστ ικανοτήτων CAB μετρούν την έμφυτη ευχέρεια στην εκτέλεση των βασικών λειτουργιών που απαιτούνται στην επαγγελματική ζωή. Η μεθοδολογία των CAB είναι του αμερικανικού Ινστιτούτου για την Ανάλυση της Προσωπικότητας και των Ικανοτήτων.
Οι ικανότητες που μετρώνται είναι: η ικανότητα απομνημόνευσης με μηχανικό τρόπο, η ικανότητα απομνημόνευσης με συνειρμούς, η γλωσσική ικανότητα, η υπολογιστική ικανότητα, η κατανόηση μηχανικών αρχών, η παρατηρητικότητα, η ικανότητα προσανατολισμού, η αφαιρετική ικανότητα, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης και ο ορθογραφικός έλεγχος.

Μέσα από τα τεστ αυτής της ενότητας, ο μαθητής θα μπορέσει να εντοπίσει ποιες ικανότητές του αποτελούν τα δυνατά του σημεία και σε ποιες εργασίες χρειάζονται αυτές.

Διερεύνηση Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Τι με τραβάει περισσότερο να κάνω; Θα μου αρέσει το επάγγελμα που σκέφτομαι να ακολουθήσω;

Το τι αρέσει και ενδιαφέρει κάποιον παίζει σημαντικό ρόλο στην  επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης, ώστε η δουλειά να μην είναι καταναγκαστικό έργο.

Τι αρέσει στον νέο, τι του δίνει ικανοποίηση, με ποιες δραστηριότητες θα ήθελε να ασχοληθεί, ώστε το επάγγελμα που θα επιλέξει να τον ικανοποιεί;

Η ιεράρχηση των ενδιαφερόντων βοηθάει τον μαθητή να δώσει απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα κι επιπλέον να αυξήσει τις γνώσεις του γύρω από τον κόσμο της εργασίας, να «μεταφράσει» τα ενδιαφέροντά του σε επαγγελματικές κατηγορίες και τελικά να κάνει περισσότερο ρεαλιστικές επαγγελματικές επιλογές.

Τα ενδιαφέροντα αποκαλύπτονται από το Ερωτηματολόγιο Ενδιαφερόντων Vocational Interests Survey (ISBN:978-618-5510-31-2) & (ISBN:978-618-84858-0-8). Το VIS  περιέχει ερωτήματα που περιγράφουν πραγματικές δραστηριότητες και καθήκοντα διάφορων επαγγελμάτων. Η μέθοδος δημιουργίας του βασίζεται στην ακριβή γνώση των δραστηριοτήτων που συνθέτουν κάθε επάγγελμα.

Η ταξινόμηση των επαγγελμάτων βασίζεται στην τυπολογία του Holland, σε συνδυασμό με τα δύο θεμελιώδη συστήματα κατάταξης των επαγγελμάτων, τo Dictionary of Occupational Titles και το Guide for Occupational Exploration.

Ταξινόμηση Holland

Διερεύνηση Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας

Ποιος είμαι; Ποια επαγγέλματα θα ταίριαζαν στο χαρακτήρα μου ώστε να είμαι ευχαριστημένος από την τελική μου επιλογή; Μου ταιριάζει αυτό που θέλω να κάνω;

Ποιο επάγγελμα ταιριάζει στον μαθητή; Στο σημείο αυτό βαρύνοντα ρόλο παίζουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Πώς συμπεριφέρεται συνήθως ο μαθητής; Πώς σχετίζεται με τους άλλους; Πώς αντιλαμβάνεται τα γεγονότα γύρω του και πώς τείνει να ανταποκρίνεται σ’ αυτά; Και τέλος, με ποιόν τρόπο λαμβάνει τις αποφάσεις;

Το ερωτηματολόγιο προσωπικότητας που θα συμπληρώσει ο μαθητής, βασιζόμενο στην τυπολογία του Jung, εξετάζει τα παραπάνω ερωτήματα και αποσκοπεί να βοηθήσει τον μαθητή να αποκτήσει πληρέστερη εικόνα των χαρακτηριστικών του, να τα συσχετίσει με ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κατηγοριών και τις απαιτήσεις τους, ώστε να εντοπίσει τα επαγγέλματα εκείνα που είναι τα πλέον κατάλληλα για εκείνον/η.

Όσο πιο γρήγορα εντοπίσει και συνειδητοποιήσει κανείς τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητά του, τόσο περισσότερο χρόνο κερδίζει και τόσο πιο εύστοχες επαγγελματικές επιλογές θα κάνει.

Η διερεύνηση της προσωπικότητας γίνεται με το Personality Traits Questionnaire. Το PEQ βασίζεται στη διάσημη τυπολογία του Carl Jung, που είναι η περισσότερο χρησιμοποιούμενη προσέγγιση για τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στον κόσμο. Η ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του PEQ ακολουθεί την κλασική ανάλυση του Holland για τους επαγγελματικούς τύπους.

Το e-mellon στη Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

Οι τελειόφοιτοι της Γ’ Λυκείου καλούνται κάθε χρόνο να υποβάλλουν αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο στο οποίο να δηλώνουν με σειρά προτίμησης τις Σχολές και τα Τμήματα ΑΕΙ-ΤΕΙ που επιθυμούν να εισαχθούν.

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου αποτελεί ένα κρισιμότατο βήμα για τους νέους που επέλεξαν την μετάβαση από την Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διότι μπορεί να καθορίσει όλη την πορεία της ζωής τους.

Το e-mellon είναι εξαιρετικός οδηγός για την ορθή, ώριμη και αντικειμενική συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου από τους μαθητές, προκειμένου να μην παγιδευτούν σε εσφαλμένες επιλογές και να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να παραγγείλετε κωδικούς χρήσης, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 6420001, ή το 210 6424711