Τεστ Ικανοτήτων Comprehensive Ability Battery (CAB®) (ISBN:978-618-84858-5-3)

Τα τεστ ικανοτήτων CAB® - Comprehensive Ability Battery® (ISBN:978-618-84858-5-3) μετρούν την ιδιαίτερη έμφυτη ικανότητα ενός ατόμου στην εκτέλεση όλων των βασικών λειτουργιών που απαιτούνται στην επαγγελματική ζωή. Τα CAB® χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων τους προκειμένου να αυξήσουν την αυτογνωσία τους, να διευκολυνθούν στο σχεδιασμό της καριέρας τους και στη λήψη σχετικών αποφάσεων.


" Τα CAB® αποτελούν μια συστοιχία από 13 τεστ,
τα οποία εξετάζουν όλες τις βασικές ικανότητες
οι οποίες καθορίζουν την ευχέρεια που έχει κάποιος
στην εκμάθηση ή στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών. "Το κάθε τεστ από τη συστοιχία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή συνδυαστικά με κάποια από τα υπόλοιπα τεστ ικανοτήτων. Οι μετρήσεις των ικανοτήτων συνεισφέρουν σημαντικά τόσο στο χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού όσο και στο χώρο της ανάπτυξης και της οργάνωσης του ανθρώπινου δυναμικού γενικότερα.

Σχετικά με τις ικανότητες που απαιτεί κάθε ειδικότητα, εκείνο που θα πρέπει να τονισθεί είναι ότι οι περισσότερες προϋποθέτουν ένα συνδυασμό ικανοτήτων και όχι αποκλειστικά μια και μόνη ικανότητα.

Τα Τεστ Ικανοτήτων CAB® αποτελούν μια ολοκληρωμένη, αξιόπιστη συστοιχία, ελεγμένη και σταθμισμένη στον ελληνικό πληθυσμό. Εφαρμόζεται ευρύτατα στον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και στο χώρο της ανάπτυξης και της οργάνωσης του ανθρώπινου δυναμικού διότι μετράει με ακρίβεια και προσδιορίζει με σαφήνεια τις συγκεκριμένες ικανότητες που διαθέτει το κάθε άτομο. Η μέτρηση και ο προσδιορισμός των ικανοτήτων του ατόμου το βοηθάει να ανακαλύψει τα δυνατά και τα αδύνατά του σημεία με σκοπό την βελτίωση και ανάπτυξή του.

Στα τεστ Ικανοτήτων εξετάζονται ξεχωριστά οι εξής ικανότητες:

1. Μαθηματική ικανότητα
2. Ικανότητα επαγωγικών συλλογισμών
3. Κατανόηση μηχανικών αρχών και δεδομένων
4. Αντίληψη χώρου
5. Παρατηρητικότητα και ευχέρεια αναγνώρισης αντικειμένων
6. Γλωσσική ικανότητα
7. Ικανότητα παραγωγής ιδεών
8. Πρωτοτυπία σκέψης
9. Ικανότητα απομνημόνευσης με χρήση συνειρμών
10. Ικανότητα απομνημόνευσης με μηχανικό τρόπο
11. Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης
12. Επιδεξιότητα (συντονισμός ματιού-χεριού)
13. Ικανότητα οργάνωσης ιδεών

Διάρκεια συμπλήρωσης: 2 ώρες

Η συστοιχία αυτή χορηγείται με χρονομέτρηση, με χαρτί και μολύβι. Τα φύλλα απαντήσεων διορθώνονται με κλείδες και ειδικό λογισμικό στον υπολογιστή παράγει το διάγραμμα και την έκθεση αποτελεσμάτων.

Προσφέρεται και υπηρεσία επεξεργασίας αποτελεσμάτων.