ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός παιχνιδιού για μαθητές ηλικίας 12-14 ετών με στόχο την εισαγωγή επαγγελμάτων ώστε 
να διευρύνουν τους ορίζοντες της αγοράς εργασίας και να τους ενθαρρύνουν να ξεκινήσουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό σε μικρή ηλικία.


Το παιχνίδι αφορά μια εικονική πόλη όπου οι μαθητές θα εκτελούν εργασίες σύμφωνα με ένα από τα 6 σενάρια που μπορούν να επιλέξουν και θα περιέχει μια βάση δεδομένων 600 επαγγελμάτων πόπου οι περιγραφές τους θα αντικατοπτρίζουν τις τάσεις της Βιομηχανίας 4.0.