Συμβουλευτική Στήριξη Εργαζομένων 

Συχνά οι εργαζόμενοι στον επαγγελματικό χώρο βιώνουν καθημερινά έντονη πίεση, άγχος, προθεσμίες, φόρτο εργασίας, αισθήματα επαγγελματικής εξουθένωσης, κ.α. στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

“Με βασικές αρχές την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα, παρέχουμε συνεδρίες συμβουλευτικής με σκοπό την υποστήριξη και διαχείριση ζητημάτων που αφορούν την παρούσα φάση της ζωής σας"

Επιπλέον, οικογενειακά ζητήματα, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις και δυσκολίες στις σχέσεις με συναδέλφους, επιδρούν αρνητικά την ψυχική και σωματική τους υγεία και κατ’ επέκταση την εργασιακή τους απόδοση και παραγωγικότητα.

Με τη βοήθεια κατάλληλα καταρτισμένων ειδικών ψυχολόγων και συμβούλων ψυχικής υγείας, πρωταρχικός στόχος του we4you™ είναι να βοηθήσει τους εργαζομένους να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την ψυχική τους ευημερία, να ανακουφιστούν από δυσκολίες της καθημερινότητάς τους και να εξοικειωθούν με πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων.

Η υπηρεσία αποτελείται από ένα σύντομο κύκλο 6 συνεδριών όπου διερευνώνται και αποσαφηνίζονται τα θέματα που απασχολούν τον συμβουλευόμενο και προτείνονται οι κατάλληλες παρεμβάσεις. Στα πλαίσια του κύκλου συμπεριλαμβάνεται η ψυχομετρική αξιολόγηση του συμβουλευόμενου με χρήση του ενδεδειγμένου σε κάθε περίσταση τεστ.

Μια υπηρεσία για όλους

 

Η υπηρεσία we4you™ δεν απευθύνεται μόνο σε εταιρείες και οργανισμούς. Ο καθένας που αισθάνεται οτι χρειάζεται υποστήριξη για να αντιμετωπίσει μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την υπηρεσία. Η απόλυτη εχεμύθια είναι αυτονόητη.

 

Κερδίζουν όλοι

Οι οργανισμοί

- Eργασιακής δέσμευσης
- Ενίσχυση εργασιακής απόδοσης και παραγωγικότητας

- Μείωση turnover
- Καλύτερο εργασιακό κλίμα
- Μείωση συγκρούσεων μεταξύ εργαζομένων
- Καλύτερη ετοιμότητα και άμεση ανταπόκριση (από τη πλευρά της Διοίκησης) στις ανάγκες – αιτήματα των εργαζομένων
- Ενίσχυση ανταγωνιστικού προφίλ της εταιρίας

Οι Άνθρωποι

- Δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, σκέψεων και προβληματισμών
- Ανάπτυξη νέων και εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας
- Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και τρόπων συμπεριφοράς
- Βελτίωση σχέσεων τόσο με συναδέλφους όσο και με σημαντικούς άλλους εκτός του χώρου εργασίας
- Ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής
- Άντληση εργασιακής ικανοποίησης
- Ανάπτυξη θετικής στάσης ζωής
- Ενίσχυση ψυχικής ανθεκτικότητας
- Διατήρηση ατομικότητας με σεβασμό στο διαφορετικό

Παροχές

- Κύκλος 5 συνεδριών συμβουλευτικής για τους εργαζόμενους ή/και τα μέλη της οικογένειάς τους με στοχευμένες παρεμβάσεις
- Ανοιχτή γραμμή 24ωρης υποστήριξης για εργαζομένους και μέλη της οικογένειάς τους
- Μηνιαίο εμπεριστατωμένο ενημερωτικό υλικό αναφορικά με ζητήματα που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο

 

Επικοινωνήστε μαζί μας
Πείτε μας τι σας ενδιαφέρει
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας
Please enter your email!
Γράψτε το μήνυμά σας