Εποπτεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σκοπός

Η συγκέντρωση ειδικών ψυχικής υγείας διαφορετικών προσεγγίσεων και η ανάλυση περιστατικών μέσα στην ομάδα.
 

Θεματολογία

Στα πλαίσια της εποπτείας, λαμβάνετε άμεση και ουσιαστική βοήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για:

- Συγκεκριμένα περιστατικά πελατών σας, όπου έχετε ήδη εφαρμόσει ή σκοπεύετε να εφαρμόσετε κάποια προσέγγιση ή τεχνική.
- Απορίες σας σχετικά με την τεχνική και την εφαρμογή της.
- Αρνητικές εμπειρίες σας κατά την ψυχοθεραπεία και πώς να τις ξεπεράσετε.
- Σχέδια και ιδέες σας για μελλοντικές εφαρμογές της προσέγγισής σας.
- Την αντιμετώπιση των προσωπικών σας περιορισμών.

Σε ποιούς απευθύνεται :

Σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, συμβούλους ψυχικής υγείας